Vertrek Floris Tas

Vanmiddag heeft Floris Tas om persoonlijke redenen zijn functie als wethouder Zorg & Welzijn en sport neergelegd. Hij vond zichzelf niet de juiste persoon op de juiste plaats gezien de grote bezuinigingen die juist op die beleidsvelden plaatsvinden. De fractie van GroenLinks respecteert zijn besluit.

Floris heeft verklaard:"Nijmegen staat aan de vooravond van een grote bezuinigingsoperatie, met name op het sociale terrein. Deze bezuinigingsoperatie raakt nadrukkelijk mijn portefeuille Zorg & Welzijn. Dat vraagt om een bestuurder met breed draagvlak om ingrijpende veranderingen door te voeren. Ik heb mij de afgelopen weken gerealiseerd dat ik op dit moment daarvoor niet de juiste persoon ben. Het neerleggen van mijn functie is dan ook een persoonlijke keuze, er is geen sprake van een conflict van welke aard dan ook.In de verantwoordelijkheid van een stadsbestuurder staat het belang van de stad altijd voorop. Als dat belang vraagt om een andere bestuurder, dan zie ik het als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid om vrijwillig plaats te maken voor iemand die de opgave waarvoor dit college staat optimaal kan realiseren."Floris was een aimabele bestuurder en we zullen hem en zijn heldere wijze van opereren missen. De fractie beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

 

 

 

Zie ook de website van de gemeente.