PvdA omarmt eindelijk creatieve stad

In een ingezonden brief aan de Gelderlander verheugen Miesjel Spruit en Noël Vergunst, leden van de uitgebreide fractie van GroenLinks, zich over de nieuwe inzichten bij de PvdA.
Omdat deze brief helaas niet door de Gelderlander geplaatst is kunt u hem hier lezen.

PvdA omarmt eindelijk creatieve stad

Enkele jaren geleden kwamen de vorige wethouder economische zaken Lenie Scholten en toenmalig GroenLinks-raadslid Jan van der Meer met het plan om in te zetten op de kenniseconomie. Nijmegen zou zich moeten profileren als creatieve stad. Vooral in de gezondheidssector liggen in Nijmegen veel kansen. We beschikken over hoogwaardige voorzieningen en we bieden ook een groene omgeving.Het economisch beleidspan van de vorige wethouder kreeg de nodige kritiek van de PvdA-fractie. Inzetten op de creatieve stad zou ten koste gaan van laagopgeleiden. Dit economisch beleid zou kiezen voor de elite en de sociaal zwakkeren aan hun lot overlaten.Scholten en van der Meer hebben altijd benadrukt dat groei van de kenniseconomie niet alleen bijdraagt aan werkgelegenheid voor hoogopgeleiden. Er ontstaat ook veel behoefte aan midden- en lageropgeleide werknemers, in bijvoorbeeld de horeca, winkels en in de gezondheidszorg.Er zijn inmiddels meer steden die kiezen voor de kenniseconomie. Met de gezondheidssector heeft Nijmegen echter iets bijzonders in handen. Niet alleen de toenemende vergrijzing biedt veel kansen. Dienstverlening in de gezondheidszorg kan niet verplaatst worden naar Azië en kan daarom voldoende weerstand bieden tegen concurrentie vanuit lage-lonen-landen.De verkoop van Philips semi-conductors aan een groep risicokapitalisten heeft in Nijmegen en omgeving voor de nodige onrust gezorgd. Het doet ons echter enorm deugd om in De Gelderlander van 10 augustus jl. te lezen dat de PvdA nu ook kiest voor de kenniseconomie, met het accent op de gezondheidssector. We zijn verheugd dat we samen met andere partijen ook in deze periode de lijn kunnen uitbouwen die Lenie Scholten vier jaar geleden als wethouder heeft uitgezet.

Miesjel SpruitNoël Vergunst

Nijmegen, 13 augustus 2006

Miesjel Spruit en Noël Vergunst zijn lid van de uitgebreide fractie van GroenLinks lid in de Nijmeegse gemeenteraad