GroenLinks vindt pasfotoregistratie NEC overbodige privacyschending

De fractie van GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan
burgemeester ter Horst in verband met de invoering van
pasfotoregistratie bij NEC. Volgens NEC zijn ze door de lokale
autoriteiten gedwongen tot het invoeren van deze maatregel.
GroenLinks vraagt aan de burgemeester opheldering over deze
overbodige schending van de privacy van bezoekers van een
voetbalwedstrijd en wil dat deze maatregel zo snel mogelijk wordt
teruggedraaid.

Geachte Burgemeester,
Met ingang van het volgend seizoen (2006/2007) zijn seizoenskaarthouders van NEC verplicht een pasfoto in te leveren. Deze pasfoto komt niet op de seizoenskaart, maar wordt opgeslagen in een database. De seizoenskaart blijft overdraagbaar op andere supporters. Dit is een landelijke maatregel die bedongen is bij de discussie rondom de Play-offs.
Een aantal clubs, zoals NAC, verkeert in een uitzonderingspositie. Zij hebben bij de KNVB een aanvraag ingediend om met afwijkende maatregelen te mogen experimenteren. In het geval van NEC heeft Nijmegen geen verzoek ingediend bij de KNVB om met afwijkende maatregelen te mogen experimenteren.
GroenLinks betreurt het besluit van de KNVB en heeft haar twijfels over het nut en de effectiviteit van deze maatregel. Deze maatregel tast in verregaande mate de privacy van bezoekers van een voetbalwedstrijd aan. De maatregel is overbodig, omdat er inmiddels een algemene identificatieplicht geldt in Nederland. Pasfotoregistratie voegt niets toe aan de veiligheid en heeft ook geen positief effect op de opsporingsmogelijkheden van supporters die zich hebben misdragen, mede omdat de seizoenskaart overdraagbaar blijft. Bovendien vrezen we dat de veiligheidsproblemen wel eens groter kunnen worden, omdat een deel van de vaste supporters ervoor kan kiezen om in plaats van een seizoenskaart, losse toegangskaarten te gaan kopen. Voor losse kaarten geldt immers geen pasfotoregistratie.
Uit het jaarverslag van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme blijkt dat in het seizoen 2004/2005 van de 78 incidenten er 50 recidivisten betrof, supporters die voor een eerdere overtreding al bestraft zijn. Het gaat dus om maximaal 28 individuen waarvoor deze regeling bestemd is. De vraag dient zich aan of het middel van pasfotoregistratie die 10.000 supporters betreft, nog wel proportioneel te noemen valt. Tot slot willen we u nog voorleggen dat verreweg de meeste incidenten de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden buiten het stadion. Pasfotoregistratie is alleen van toepassing op toegang tot het stadion.

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:

Vraag 1:
Waarom hebben de lokale autoriteiten in samenspraak met NEC geen uitzonderingspositie aangevraagd bij de KNVB, zoals NAC dat ook heeft gedaan?

Vraag 2
Is de verplichte pasfotoregistratie wel een nuttig en zinvol middel aangezien:
a. er een algemene identificatieplicht is ingevoerd in Nederland
b. de seizoenskaart overdraagbaar blijft op andere personen
c. het grootste deel van plegers reeds bekend zijn bij politie en/of NEC?

Vraag 3:
a. Heeft de driehoek mogelijke alternatieven met NEC besproken?
b. Zo ja, welke waren deze?
c. En waarom zag men daarvan af?

Vraag 4:
Hoe wordt er op toegezien dat de pasfoto’s die opgeslagen zijn, alleen door NEC gebruikt worden en niet door derden en voor andere doeleinden?

Vraag 5:
a. Hecht de Burgemeester er waarde aan om deze maatregel te evalueren?
b. Welke consequenties zal zij verbinden aan eventuele negatieve uitkomsten van deze evaluatie?

Graag zien we uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks
Miesjel Spruit en Noël Vergunst