GroenLinks wil aanpak van leegstaande kantoren

GroenLinks Nijmegen lanceert een aanvalsplan om leegstaande kantoren, bedrijfspanden, winkels en braakliggende terreinen tegen te gaan. Leegstand leidt tot onaantrekkelijke straten en zorgt voor minder gemeentelijke belastinginkomsten. Bovendien worden er ondanks de leegstand nog altijd nieuwe kantoren, winkels en bedrijfslocaties ontwikkeld, wat ten koste gaat van schaarse groene ruimte. ‘Wanneer we leegstaande panden kunnen ombouwen, bieden we jongeren een kans op een woning, vinden startende ondernemers een betaalbare werkplek en kunnen kunstenaars en creatieve ondernemers hun talenten benutten in onze stad’, aldus raadslid Pepijn Boekhorst.

GroenLinks doet in het ‘aanvalsplan leegstand’ een aantal voorstellen hoe leegstand kan worden aangepakt: allereerst moet er zorgvuldig worden gekeken of een nieuwe vraag naar kantoor-, winkel of bedrijfsruimte past in een bestaand gebouw. Pas wanneer het echt niet anders kan, vindt nieuwbouw plaats. Ook wil de fractie een gemeentelijk meldpunt inrichten waar iedereen leegstaande gebouwen en gronden kan melden. Pepijn Boekhorst: ‘Mensen kunnen op dit meldpunt ook ideeën aandragen voor een invulling van deze gronden en gebouwen. We zijn op zoek naar creatieve en slimme oplossingen!’.

Een leegstandsbemiddelaar moet er voor zorgen dat de vraag naar woon- of werkruimte wordt gekoppeld aan leegstaande gebouwen. GroenLinks stelt ook voor om het makkelijker te maken oude gebouwen een nieuwe functie te geven door ruimtelijke regels flexibel toe te passen en lagere legestarieven te rekenen. Ook wil de partij een leegstandsverordening opstellen. ‘Zo’n verordening is een stok achter de deur waarmee een bestuurlijke boete aan eigenaren wordt gegeven wanneer overleg tot niets leidt. We zetten deze verordening heel gericht in voor een select aantal gebieden namelijk Winkelsteegh, Kerkenbosch en de binnenstad’ aldus de indiener van het voorstel.

De Nijmeegse gemeenteraad bespreekt op 23 februari as. het initiatievoorstel ‘aanvalsplan leegstand’. GroenLinks hoopt dat het plan op steun kan rekenen van andere partijen in de raad. Pepijn Boekhorst: ‘In Nijmegen is het probleem van leegstand nu nog te overzien. Juist nu we het nog in de hand kunnen houden, moeten we in actie komen’.