Leden stellen kandidatenlijst vast

Gisteravond heeft de ledenvergadering van GroenLinks Nijmegen de kandidatenlijst definitief vastgesteld. De lijst is tot stand gekomen door een interne briefstemming onder de 580 leden. Er zijn een drietal amendementen van de kandidatencommissie aangenomen die alleen betrekking hadden op gelijk geëindigde kandidaten en de lijstduwers. De top van de lijst is evenwichtig; evenveel mannen als vrouwen en twee allochtonen bij de eerste tien kandidaten.

De kandidatenlijst van GroenLinks:

1. Lenie Scholten (49; Brakkenstein), wethouder Multiculturele samenleving, Werk en Inkomen2. Wouter van Eck (40; Hatert), fractievoorzitter en campagneleider Milieudefensie3. Miesjel Spruit (40; Oosterhout), raadslid en politieke opbouwwerker landelijk bureau GroenLinks4. Fatma Ali (30; Altrade), Somalische achtergrond, raadslid en deeltijdstudent5. Hennie Roorda (33; Brakkestein), raadslid en was tot voor kort werkzaam bij het ministerie van VROM 6. Bert Frings (50; Altrade), raadslid en freelance managementadviseur voor scholen, heeft gewerkt als coördinator voor het Milieu Educatie Centrum7. Frieda Willighagen-Brand (34; Groenewoud), Zuid-Afrikaanse van geboorte, werkzaam geweest als jurist voor Vereniging Vluchtelingenwerk en is lid van de gemeentelijke Adviescommissie Allochtonen8. Mieke Simons-Welschen (57; Hees), raadslid en lid van de gemeentelijke Rekenkamer9. Noël Vergunst (35; Biezen), afdelingsvoorzitter en projectleider/secretaris Onderwijsvisitatie Kunst en Cultuur in Utrecht10. Pim de Ridder (34; Altrade), werkzaam in de branche voor duurzame energie11. Toine Janssen (43; Benedenstad), coördinator bij Stichting VONK, Vluchtelingenwerk Opvang Nieuwkomers in Boxmeer en was ooit sportverslaggever in Nijmegen12. Karlien Haak (28; Bottendaal), beleidsadviseur CNV bedrijvenbond en vrijwilliger bij De Verwondering, het Nijmeegs café voor dak- en thuislozen13. Jeroen van Zuylen (45; Hengstdal), werkzaam bij SOVON, vogelonderzoek in Beek-Ubbergen en actief bij In Paradisum, dat zich inzet voor behoud van de monumentale begraafplaats aan de Daalseweg14. Pepijn Oomen (27; Altrade), student geschiedenis aan de RU, was een tijd terug voorzitter van de Universitaire Studentenraad en nu lid van de uitgebreide fractie15. Evert Meeuwissen (36; Oosterhout), van origine maatschappelijk werker en nu werkzaam als adviseur bestuur en organisatie bij een Brabantse gemeente16. Nazima Shaikh (31; Hengstdal), Pakistaans/Surinaams-Hindostaanse achtergrond, communicatiemedewerker bij het Bijbels Openluchtmuseum en vrijwilliger bij de WHAA17. Rutger van Dongen (32; Heseveld), heeft filosofie en cognitiewetenschappen gestudeerd, is zelfstandig ICT-adviseur en lid van de uitgebreide fractie18. Frans de Krijger (57, Bottendaal), jurist en lid van de uitgebreide fractie19. Greet Goverde (57; Dukenburg), lid van verschillende projectgroepen van GroenLinks op het gebied van emancipatie, duurzaamheid en biologische landbouw20. Mark Gerritsen (38; Altrade), lid van het afdelingsbestuur en werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij de Driestroom in Nijmegen21. Margot Schmitz (36; Brakkenstein), tekstschrijver bij Ravenstein & Zwart in Nijmegen en oud-medewerker van GroenLinks in de EU22. Sander Ederveen (26; Altrade), student evenementenmanagement aan de NHTV, Hogeschool Breda en was projectleider Roze Zaterdag23. Mirjam Schuilenga (44; Altrade), theoloog en werkzaam als consulent bij een Gelderse organisatie voor maatschappelijke activering24. Theo Vermeer (64; Dukenburg), actief voor wijkkrant Het Trefpunt, Wijkcentrum Dukenburg en Solid Lindenholt/Dukenburg25. Eltjo Bazen (27; Centrum), volgde de opleiding tot Stuurman kleine zeilvaart aan de Enkhuizer Zeevaartschool en studeert momenteel filosofie aan de RU26. Wim Wiersinga (48; Altrade), oud afdelingsvoorzitter en lid Partijraad, seniorbeleidsmedewerker ecologie27. Volkert Vintges (53; Altrade), directeur Gelderse Milieufederatie28. Jan Wijnia (51; Hazenkamp), lid Provinciale Staten Gelderland en gemeentesecretaris in Heumen29. Jan van der Meer (40; Bottendaal), raadslid en hoofd Voorlichting en Communicatie landelijk bureau GroenLinks30. Ton Hirdes (46; Altrade), wethouder Verkeer, Milieu en Cultuur

De wethouderskandidaten zijn Lenie Scholten en Jan van der Meer.