GroenLinks komt op voor vrijheid van meningsuiting

De afgelopen week heeft de politie in Nijmegen diverse posters verwijderd met kritiek op minister Verdonk. Hoewel je verschillend kunt oordelen over de
toonzetting op de posters vindt GroenLinks het niet juist dat de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Fractievoorzitter Wouter van Eck schreef een open brief aan burgemeester Guusje ter Horst.

 

Aan de burgemeester van NijmegenDr. G. ter HorstKorte Nieuwstraat 66511 PP Nijmegen

Open brief over vrijheid van meningsuiting n.a.v. optreden Nijmeegse politie

Nijmegen, 14 november 2005

Geachte burgemeester, beste Guusje,

Vol verbazing ben ik over het optreden van de Nijmeegse politie naar aanleiding van een poster over de Schipholbrand. Er zijn de afgelopen week diverse posters in beslag genomen en een persoon die voor een camera van TV Gelderland zo'n poster toonde is afgelopen vrijdag aangehouden.

De vrijheid van meningsuiting vormt een cruciale pijler van onze democratische rechtsstaat. Het is een kerntaak van de overheid die vrijheid van meningsuiting te beschermen, in plaats van haar te beknotten. Pas als overduidelijk grenzen overschreden worden is er reden om op te treden tegen bepaalde uitingen, zoals bijvoorbeeld bij bedreigingen. Daarvan is in dit geval gelukkig géén sprake.

De Schipholbrand leidt logischerwijs tot maatschappelijke discussie, zeker door de koppeling met het vluchtelingenbeleid van de regering. Het is eigen aan een publiek debat dat standpunten door sommigen scherp (of met satire) gebracht kunnen worden.Of je dat kunt waarderen is deels een kwestie van smaak. Dat nu desondanks is ingegrepen heeft kennelijk meer met de inhoud van die standpunten te maken. Dat is kwalijk, want de overheid hoort niet selectief bepaalde meningen uit de samenleving weg te filteren. Het optreden van de Nijmeegse politie lijkt dan ook in strijd te zijn met Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Ik schaam mij dat in Nijmegen de vrijheid van meningsuiting door het optreden van de politie is beperkt. Ik verzoek u met klem om herhaling hiervan te voorkomen.

Inmiddels heb ik twee van de omstreden posters verkregen. Één ga ik thuis achter het raam ophangen, de ander op de fractiekamer van GroenLinks op het stadhuis. Ik vertrouw er op dat dit geen aanleiding geeft tot huisvredebreuk, zoals dat bij niemand in onze stad meer het geval zou moeten zijn.

Met vriendelijke groet, hoogachtend,

Wouter van Eck