GroenLinks Nijmegen in discussie met Halsema

De Nijmeegse afdeling van GroenLinks vindt dat landelijk partijleider Femke Halsema een verkeerde toon aanslaat met haar kritische opvattingen over de verzorgingsstaat. Het kan de partij bij de komende raadsverkiezingen wel eens stemmen kosten, zo laten de GroenLinksers in de Waalstad weten aan de landelijke partijleiding in Utrecht.

Uit De Gelderlander 25 oktober 2005:

Vorige week is een brief van die strekking de deur uitgegaan richting partijbestuur. Het verzoek is Femke Halsema te temperen in haar nieuwe ideologische koers die tegen de bestaande partijcultuur in gaat. Bestuursvoorzitter Herman Meijer laat in een eerste reactie weten niets te voelen voor een vingertik richting Halsema: „Alleen Nijmegen lijkt zich zorgen te maken. Uit de rest van het land horen we geen enkele kritiek.”

Van Halsema mag Nederland veel liberaler worden ingericht, zo liet ze onlangs weten in een publicatie van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. „De huidige verzorgingsstaat kweekt afhankelijkheid en inactiviteit door de traditionele nadruk op inkomenssteun”, aldus Halsema in een nawoord van het onlangs verschenen boekVrijheid als ideaal.

‘Onze afdeling heeft er grote moeite mee dat in tijden waarin de zorg voor en bescherming van sociaal zwakkeren in de samenleving onder druk staan, de partijleider grote nadruk legt op de vermeende nadelen van de verzorgingsstaat’, schrijft het bezorgde partijbestuur van Nijmegen namens alle leden in de Waalstad. ‘Terwijl in Nijmegen onze fractie en wethouders, tegen de landelijke trend in, hun uiterste best doen om minima financieel te ondersteunen, wekt Femke Halsema de indruk dat we hiermee sociaal zwakkeren te veel  afhankelijk maken van de staat’.

En: ‘Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben we onze twijfels over de timing van deze discussie. We zijn uiteraard niet huiverig voor een fundamenteel ideologisch debat binnen onze partij, maar onze strategie om als antwoord op de conservatieve en liberale wind uit Den Haag, in zoveel mogelijk gemeentes linkse colleges te sluiten, wordt op deze manier ondermijnd’.

Bestuursvoorzitter Meijer is echter niet van plan de partijleider tot de orde te roepen: „Halsema gooit niet voor niets een steen in de vijver. Daar mag best discussie over ontstaan. Dat lijkt me zelfs de bedoeling.” Hij spreekt ook tegen dat Halsema ineens niet meer zou willen opkomen voor mensen aan de onderkant van de samenleving: „Wie dat beweert, beveel ik aan het boekje te lezen.”

Dat het met de beeldvorming niet helemaal de kant opgaat die GroenLinks zich zou wensen, is een euvel dat de partij volgens Meijer voor lief moet nemen. „Bij haar pleidooi voor een vrijzinniger samenleving komen bestaande begrippen langs als liberalisme en individualisme. Het zijn etiketten die buitenstaanders op onze partij plakken, wat altijd het gevaar is als je met iets nieuws komt. Maar Halsema wil heus een koers varen die niets met bijvoorbeeld de VVD te maken heeft. Bij haar ligt de nadruk op zelfontplooiing en de ruimte die ook de sociaal zwakkeren daarvoor moeten krijgen.”

Het landelijk partijbestuur legt de Nijmeegse brief niet helemaal naast zich neer. Meijer: „Voor ons is de brief aanleiding om over een maand een groot politiek café in Nijmegen te houden. De inzichten van Femke Halsema en het wetenschappelijk bureau zullen daar centraal staan. Dat lijkt me prima voor de discussie.”