Vrije heroïne elders succes

Verstrekking van heroïne aan verslaafden is omstreden. Ontrecht, want proeven her en der in Nederland tonen dat er bijna louter positieve effecten zijn, meent Paul Buijs, actief lid van GroenLinks, vandaag in De Gelderlander.

In “de Gelderlander” van maandag 17 oktober 2005 stond een zeer ongenuanceerde ingezonden brief van Jan Haegens uit Nijmegen over de “medicinale verstrekking van heroïne”.

Wat is er precies aan de hand? Gratis heroïneverstrekking, ook met behandeling op medische indicatie en onder medisch toezicht is politiek omstreden. Wel is de meerderheid in de Tweede Kamer en Provinciale Staten van Gelderland voorstander van uitbreiding van het experiment dat eind jaren 90 in zes steden is gestart.

De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen om ook in Gelderland te starten met medisch gecontroleerde heroïneverstrekking. Aanleiding waren de uitspraken van gedeputeerde Esmeijer (CDA) in “de Gelderlander” van 10 mei 2005, waarin hij aangaf voorstander te zijn van heroïneverstrekking aan een kleine groep zwaar verslaafden. Verder hadden drie Gelderse steden (Apeldoorn, Nijmegen en Arnhem) aan het Rijk verzocht om te starten met zo’n experiment van medisch gecontroleerde heroïneverstrekking.

Sinds 1998 experimenteren 6 steden (Amsterdam, Den Haag, Groningen, Heerlen, Rotterdam en Utrecht) met heroïneverstrekking voor een selecte groep chronisch verslaafden. Uit wetenschappelijk onderzoek bleken gunstige resultaten uit deze experimenten. Deze experimenten hebben twee hoofddoelen: het voorkomen van verdere gezondheidsschade en verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de patiënten enerzijds en verbetering van het gedrag anderzijds. Een gunstig neveneffect is de vermindering van de overlast en de criminaliteit door deze zwaar verslaafden.

Het experiment van medisch gecontroleerde heroïneverstrekking in Utrecht betreft 45 zwaar verslaafden. De resultaten in Utrecht zijn positief: de meeste patiënten worden rustiger en gaan een stabieler leven leiden, waardoor de sociale contacten kunnen worden hersteld en een meer zinvolle levensinvulling volgt. Ze krijgen daarbij naast medische ook uitgebreide psychosociale begeleiding. Slechts een enkeling lukt het om af te kicken, maar gezien de lange verslavingsduur van de patiënten is dat ook niet verwonderlijk.

VVD, PvdA, CDA, D66 en SP in Gelderland staan achter de uitbreiding van de experimenten en willen tijdelijke financiële ondersteuning van de drie Gelderse steden. GroenLinks Gelderland is voorstander van uitbreiding van de experimenten met medisch gecontroleerde heroïneverstrekking, maar is principieel tegen een provinciale bijdrage, omdat rijk en gemeente verantwoordelijk zijn.

Met bovenstaande gegevens uit het openbare dossier van de provincie Gelderland blijkt, dat er geen leugens en verkooptrucs worden verkocht. Ook wordt er geen geld in een bodemloze put gestort, zoals Jan Haegens uit Nijmegen beweerd. Het gaat om een medisch gecontroleerde heroïneverstrekking aan een kleine groep van zwaar verslaafde en uitbehandelde heroïnegebruikers, waarbij de behandeling met alleen methadon mislukt is.

Paul Buijs, GroenLinks Nijmegen.