Vlug(ge)schrift 57: Doornroosje ontwaakt!

De besluitronde van de politieke avond van 26 januari 2011 stond in het teken van Doornroosje en de kandidatuur van de burgemeester voor de Eerste Kamer.

Nieuwbouw voor Doornroosje: definitief groen lichtBlij en trots melden we de aanstaande geboorte van het nieuwe Doornroosje, dat gebouwd zal worden bij het station, op de zogeheten TPG-locatie. De gemeenteraad sprak haar steun en vertrouwen uit in deze ontwikkeling, waar GroenLinks vele jaren hard voor heeft geknokt. Met een vernieuwd Doornroosje, dat haar doorleefde huidige pand straks inruilt voor een ruim en schitterend staaltje architectuur, krijgt Nijmegen een moderne, nieuwe poptempel van het allerhoogte niveau. Maar er is nog meer goed nieuws: de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen voorziet ook in de bouw van nieuwe studentenwoningen, en er komen in de buurt van Doornroosje en het station zo´n 3000 extra fietsparkeerplekken bij. Hier en daar leefden in de gemeenteraad nog wel wat zorgen over de financiële haalbaarheid van de plannen, maar net als het college is ook de fractie van GroenLinks ervan overtuigd dat de plannen stevig doortimmerd zijn. Op dus, naar een nieuw en nog mooier Doornroosje in Nijmegen!Burgemeester De Graaf naar de Eerste Kamer?Rondom burgemeester De Graaf was de afgelopen tijd enige deining ontstaan, nadat hij bekend had gemaakt de ambitie te hebben om naast het burgemeesterschap van Nijmegen tevens ook eenzetel in de senaat te ambiëren. Hans van Hooft diende namens de SP een actuele motie in waarin de burgemeester werd opgeroepen om af te zien van zijn streven naar combinatie van deze twee ambten. Van Hooft haalde stevig uit naar onze burgervader, die hij zelfs van “bijklussen” betichtte. Vrijwel alle raadsleden, ook zij die net als de SP wel wat bedenkingen hadden bij de wens van de burgemeester, hadden grote moeite met deze neerbuigende terminologie. De burgemeester heeft de afgelopen jaren te veel inzet en betrokkenheid bij onze stad getoond om hem nu weg te zetten als iemand die wil bijklussen als lid van de EersteKamer. Namens GroenLinks sprak Noël Vergunst het vertrouwen uit dat bij burgemeester De Graaf te allen tijde onze stad Nijmegen op nummer 1 blijft staan in zijn prioriteitenlijstje. De burgemeester bevestigde vervolgens dat dit inderdaad zo zal blijven voor hem.Ouderen weer gratis in de het Nijmeegse OV?De senioren van de VSP hebben deze avond hun best gedaan om terug te draaien dat ouderenjaarlijks 20 euro moeten betalen voor onbeperkt gebruik van de Nijmeegse bussen. De VSP ontving sympathie alom voor het streven, maar werd afgerekend op een volstrekt gebrek aan financiële dekking voor dit plan, dat naast het wegvallen van inkomsten voor de gemeente ook nog eens een slordige zeven ton aan uitvoeringskosten zou opleveren.Namens GroenLinks verklaarde Pepijn Oomen er alles aan te willen doen om de door de VSP gehekelde maatregel terug te draaien zodra de perspectiefnota aan de orde komt. Dan kan naareen goede dekking worden gezocht. En dat moet ook wel, zo gaf Pepijn Oomen aan, want zoals deVSP het nu voorstelde, leidt hun plan tot “een greep uit de kas”. Daarmee liet GroenLinks zien dat het hart nog altijd krachtig aan de linkerkant klopt, en dat tegelijk ook verstandig wordt nagedacht over de financiën van de stad.Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl