Doornroosje ontwaakt!

Op de politieke avond van 26 januari heeft de gemeenteraad het voorstel aangenomen om nieuwbouw op de huidige TPG-locatie goed te keuren. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van GroenLinks Nijmegen in vervulling: Doornroosje krijgt een prachtplek op het stationsplein. Nijmegen rock city kan nu echt een serieuze invulling krijgen. Bovendien krijgt de studentenhuisvesting een extra impuls en wordt er serieus werk gemaakt van een hoogwaardige grote fietsenstalling op het stationsplein.

In de plannen van het college is er sprake van 3750 fietsenstallingen, waarvan 3000 voor reizigers en bezoekers van Doornroosje. Samen met de fietsenstallingen bij de P&R zone en de fietsenstallingen onder het stationsplein wordt er daardoor serieus werk gemaakt van de fietsvoorzieningen op het station. Wel is er een overgangssituatie tot die tijd, alvorens deze nieuwe fietsenstalling gerealiseerd zal worden. De wethouder heeft toegezegd om op het stationsplein voor tijdelijke voorzieningen te zorgen zodat fietsers ook in die tijd goed terecht kunnen. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: “Hier zullen we goed op toezien! Ook in de tussentijd moeten fietsers gemakkelijk van en naar het station kunnen komen.”

StudentenhuisvestingBoven Doornroosje worden ruim 300 studentenwoningen gerealiseerd. De fractie van GroenLinks is verheugd over deze stap, een belangrijke in de strijd tegen de studentenwoningnood. In de prestatieovereenkomst met de SSHN is immers afgesproken dat er in de komende jaren duizend extra wooneenheden zullen worden gerealiseerd. De fractie verwacht dat deze woninglocatie een zeer gewilde zal worden onder de studentenpopulatie.

CultuurDoornroosje kan nu écht mee in de vaart der volkeren. De bovenregionale programmering van Roosje is al jaren van een zeer hoogstaand niveau. Van heinde en verre komen muziekliefhebbers naar Nijmegen om de prachtige bands in het poppodium te aanschouwen. Moesten ze voorheen daarvoor naar een doorleefd gebouw aan de Groenewoudseweg, over enkele jaren is er een prachtig poppodium verrezen aan het stationsplein. Op aandringen van GroenLinks wordt het gebouw zo open mogelijk vormgegeven, zodat het niet alleen een lust voor het oog is, maar ook passanten uitnodigt om een keer een kijkje te komen nemen. Oomen: “Cultuur is immers voor iedereen. Met Roosje op deze locatie in deze uitvoering kan Nijmegen zich met recht dé popstad van Oost-Nederland noemen.”