Sneeuw en ijs onmiddellijk aanpakken!

Na de eerste problemen rondom sneeuw en ijs begin december hebben college en DAR beterschap beloofd. Inmiddels zijn we een sneeuwperiode verder en zijn de omstandigheden nog immer bar en boos. GroenLinks heeft daarom vervolgvragen gesteld over het strooi- en schuifbeleid in Nijmegen.

In samenwerking met De Brug (zie http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/december/20/meld_gladde_wegen_ ) heeft GroenLinks een provisorisch meldpunt opgezet, dat actief werd op het moment dat de tweede sneeuwperiode van deze winter begon.

Vragensteller Pepijn Oomen: “Natuurlijk begrijp ik – en vele melders met mij – dat het beleid van strooien en ruimen zich bij ernstige sneeuwoverlast toespitst op de hoofdfietsroutes en hoofdautoroutes, conform het winterboek van de DAR. Uit de meldingen blijkt echter dat vele van deze onderdelen ook verschrikkelijk glad zijn en tot op heden zijn gebleven.” Een deel van de melders merkt op dat er op meerdere plekken weliswaar gestrooid is, maar niet geschoven. Vele melders signaleren een groot verschil tussen de wegen in de omliggende gemeenten en de staat van de wegen zodra ze de gemeentegrens gepasseerd zijn.

Daarom heeft Pepijn namens de fractie de volgende vragen gesteld:

  1. Heeft de DAR tijdens de afgelopen sneeuwperiode wederom de situatie verkeerd ingeschat, zoals u op 14 december constateerde over de sneeuwperiode van begin december?
  2. Zo ja, kan het college onmiddellijk ingrijpen? Zo nee, hoe verklaart het college het verschil tussen Nijmegen en omliggende gemeenten? En het verschil tussen Nijmegen en gemeenten van vergelijkbare grootte?
  3. Hoe voorkomt het college dat deze toestanden voortduren gedurende deze winterperiode?

Bovendien blijkt uit de laatste berichten van de gemeente (persbericht d.d. 29 december) dat er onvoldoende zout is geleverd aan de gemeente. De fractie vraagt zich af of de afspraak tussen leverancier en DAR tekort schoten. Daarnaast belooft dit niet veel goeds voor de derde januari, wanneer vele fietsers weer naar hun werk of naar school gaan. Pepijn Oomen: “Ik roep dan ook op dat de DAR nu serieus werk gaat maken van het schuiven van de sneeuw!”

In mei wordt het strooi- en ruimbeleid van de DAR geëvalueerd. Uit de meldingen blijkt, dat een aantal straten bij fietsroutes horen die niet in het winterboek staan opgenomen. Het lijkt aldus tijd voor een update van de fietsroutes in het winterboek. Ook moeten er wat betreft de fractie van GroenLinks voortaan geen inspanningsverplichtingen meer worden gemaakt, maar prestatieafspraken: de doorgaande wegen en fietspaden dienen begaanbaar te zijn, zoals dit ook in de omringende gemeenten het geval lijkt te zijn. “Zulke omstandigheden mogen gewoon niet voorkomen in een fietsstad als Nijmegen,” aldus Pepijn.