Alle bussen op groen gas!

Donderdag 16 december is het Programma van Eisen voor de OV-concessie 2013-2023 vastgesteld. Dankzij een interventie van GroenLinks Nijmegen is er in dit programma een mooie noviteit: vanaf 2013 zullen alle bussen in de regio op groen gas overgaan.

In het PvE wordt groen gas als een functionele basiseis opgenomen, diesel wordt uitgesloten. Het groen gas zal straks onder andere worden gemaakt van regionaal ingezamelde gft. De ARN heeft plannen om een nieuwe vergistingsinstallatie daarvoor te realiseren. Vuistregel is dat 1 kilogram GFT-afval genoeg biogas oplevert voor 1 kilometer vervoer. Groen gas is direct inzetbaar in aardgasbussen, is bijna energieneutraal en levert nauwelijks schadelijke stoffen op voor het milieu (80% minder Co2-uitstoot).

Nu de regiobussen op groen gas gaan rijden betekent dit op termijn ook meer vergistingsinstallaties en vulpunten in de regio. Zo levert ook de verduurzaming van busvervoer een belangrijke bijdrage aan innovatie en de regionale economie.

Daarnaast is in de OV-concessie een optie opgenomen voor bussen op waterstof, iets waar de gemeente Arnhem (als waterstofstad) vermoedelijk mee zal experimenteren. De stadsregio Arnhem-Nijmegen wordt hiermee op OV-gebied de meest vooruitstrevende schone regio van NL/Europa/de wereld!

Verder zijn er andere dingen in het programma van eisen op verzoek van de Nijmeegse raad aangepast: het reisinformatiesysteem wordt open source aan iedereen beschikbaar gesteld, de omschrijving van een voorgeschreven kortingskaartje wordt "minimaal 20 procent voor maximaal € 7,50" en het bussennachtnet wordt als geheel uitgevraagd en niet per lijn.

Ook de suggestie dat lijn 10 vertramd kan worden, krijgt een speciale vermelding in het PvE. Omdat de Tweede Kamer gisteren een motie heeft aangenomen waarin ook het HOV / de tram in Nijmegen weer een stapje dichterbij is gekomen, betekent dit een forse vooruitgang in de tramambities van de stad!