Op zoek naar vervanging KAN/Dalkaartje

Er wordt verder gezocht naar de vervanging van het KAN en Dalkaartje in de regio’s Nijmegen en Arnhem. Het zou dan gaan om de mogelijkheid om ook korting op de anonieme OV-chipkaart op te laden en om een cityticket.

Gisteren heeft de stadsregio Arnhem/Nijmegen aan delegatieleden van Arnhem en Nijmegen toegezegd opnieuw bij Connexxion deze opties uit te vragen. De delegaties van beide steden hebben hier recentelijk al uitvoerig voor gepleit. Anonieme OV-chipEén van de maatregelen om het openbaar vervoer in de regio aantrekkelijker te maken, is het mogelijk te maken om korting te laden op de anonieme OV-chipkaart. Daarmee zouden meerdere personen in hetzelfde gezin in theorie gebruik kunnen maken van dezelfde korting. Connexxion heeft eerder gezegd hier niet onwelwillend tegenover te staan, maar technisch geen mogelijkheid te zien dit samen met de andere vervoerders in het oosten van het land op te pakken, waardoor de korting alleen op de lijnen van Breng beschikbaar is. De stadsregio heeft nu toegezegd om met Connexxion te bekijken in hoeverre andere vervoerders toch nog mee kunnen gaan. “Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft al gezegd dat reizigers niet door prijsdwang gedwongen mogen worden hun anonimiteit op te geven. De vervoerders moeten de hete adem van het CBP in de nek voelen,” aldus het Nijmeegs delegatielid Pepijn Oomen.Als de andere vervoerders niet meegaan, dan moet de korting in ieder geval gaan gelden voor de Brengbussen. “Wij doen aan die onzin niet mee,” aldus het Arnhems delegatielid Jan de Wit, “zelfs bij de Albert Heijn krijg je op een anonieme kaart korting. De bus mag niet achterblijven!”CityticketOok heeft de Stadsregio toegezegd fors te lobbyen om een gemakskaartje te creëren voor in de daluren. Dit kaartje moet aan een aantal voorwaarden voldoen: er moet mee overgestapt kunnen worden, het moet geldig zijn binnen een bepaald tijdsvenster en verkrijgbaar zijn in de bus. De overstap is een groot verschil met het huidige RIT-kaartje: reizigers dienen in elke bus weer een nieuw kaartje te kopen. In Nijmegen en Arnhem is de bussenstructuur grotendeels radiaal, waardoor veel reizigers die niet naar het station moeten gaan, over moeten stappen en dus opnieuw een kaartje moeten kopen in de volgende bus. Door een overstap in de Daluren mogelijk te maken, is er een écht gemakskaartje.SamenhangWat betreft de beide delegatieleden dienen de twee nieuwe kaartjes wel in samenhang met elkaar te worden bezien. “Zo is iemand met een cityticket weliswaar duurder uit dan iemand met een OV-chipkaart, maar goedkoper dan met het huidige RIT-kaartje en hij heeft in ieder geval de mogelijkheid op een makkelijke manier te reizen,” aldus De Wit. “Zonder de korting op de anonieme OV-kaart is een cityticket evenwel geen alternatief voor reizigers die hun identiteit niet willen prijsgeven, of voor gezinnen,” vult Oomen aan.Zowel De Wit als Oomen zullen de gesprekken tussen de stadsregio en Connexxion nauwgezet volgen. Ze hopen dat er in februari een definitief alternatief voor de oude KAN/Dalkaartjes ingevoerd wordt. “Het openbaar vervoer moet voor alle groepen aantrekkelijk blijven, of we slippen als steden helemaal dicht.”