DAR belooft beterschap strooien voor fietsers

De schriftelijke vragen die GroenLinks vorige week stelde over de beroerde staat van de fietspaden in Nijmegen zijn reeds beantwoord. Hieruit blijkt dat de DAR op 5 december slecht gefunctioneerd heeft. De dienst is op de vingers getikt en belooft beterschap.

Update: klik hier om een glad fietspad te melden!

In de vragen (lees ze hier) vroeg GroenLinks of er slecht gestrooid was, en zo niet, wat er méér moest gebeuren om de stad ook in de winter voor fietsers goed begaanbaar te houden. Uit de antwoorden van het college van B&W (lees ze hier) blijkt dat de DAR zich niet gehouden heeft aan de afspraak. De dienst heeft hiervoor zijn excuses aangeboden en belooft beterschap.

GroenLinks hoopt dat hiermee voor deze winter de kous af is. Vragensteller Pepijn Oomen: "We zullen ook in de komende gladde weken de vinger goed aan de pols houden! Ik roep iedereen op die constateert dat het ergens niet in orde is, dit ook aan ons te melden."

In 2011 wordt de gladheidsbestrijding beoordeeld en geactualiseerd. Als er wegen en fietspaden onvoldoende in het huidige strooi- en schuifbeleid zijn opgenomen, zal GroenLinks deze aankaarten.