GroenLinks wil een geldwinkel voor Nijmegen

GroenLinks Nijmegen heeft het college van b&w gevraagd snel met de minister van Financiën in gesprek te gaan om de komst van een zogenaamde geldwinkel naar Nijmegen mogelijk te maken. Onlangs kondigde de minister van Financiën aan dat er in Nederland vijf van deze geldwinkels worden geopend. In zo’n winkel wordt gratis financieel advies gegeven, zonder bepaalde producten te adviseren. Raadslid Pepijn Boekhorst: ‘In dit landelijke proefproject kan iedereen die in de financiële problemen dreigt te komen of ingewikkelde financiële producten krijgt aangeboden, bij zo’n geldwinkel terecht. GroenLinks vindt dit erg belangrijk omdat hiermee schulden voorkomen kunnen worden’.

De fractie van GroenLinks is van mening dat zo’n geldwinkel waardevol kan zijn voor Nijmegen. Het is een goede aanvulling op de reeds bestaande schuldhulpverlening en onderwijsprojecten over omgaan met geld. Het kan er voor zorgen dat mensen zich minder snel in de schulden steken en zorgt daarmee voor behoud van koopkracht en financiële zelfstandigheid. Daarnaast heeft onze stad een prima aanbod van vrijwilligers en studenten, zodat ook Nijmegen een meerwaarde is voor het landelijke project.

GroenLinks hoopt dat door een snelle actie van het college van b&w zo’n geldwinkel naar Nijmegen kan komen. De vijf winkels vormen een proefproject dat grotendeels door de financiële sector zelf betaald zal worden. Volgens het ministerie hebben zulke geldwinkels in Groot-Brittannië goede resultaten opgeleverd.