Opblaashal Rapiditas tast Rijksmonument Park Brakkenstein aan

Stadspartij Nijmegen NU, de VSP en de SP steunen het plan van Tennisvereniging Rapiditas om in Rijksmonument Park Brakkenstein in de winter gedurende zeven maanden een opblaasbare hal te plaatsen. Net als de bewoners, heeft GroenLinks grote moeite met de aantasting van het park.

Al enkele jaren heeft Rapiditas de wens om ook tijdens de winter te tennissen op gravel in Rijksmonument Park Brakkenstein. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft meerdere malen laten weten dat een dergelijke opblaasbare hal niet wenselijk is. Het tast het karakter van het Rijksmonument te veel aan. De hal zou geplaatst moeten worden midden in de verbindingszone tussen twee waardevolle natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur). Het geluid en de trillingen van de compressor en generator die zeven maanden lang 24 uur per dag staan te loeien om de hal omhoog te houden en te verwarmen verjagen dieren die in het park wonen. De bewoners die tegenover het park wonen vinden het niet prettig om tegen zo'n opblaasbare hal aan te kijken.

Ondanks dat het college tot nu toe geen medewerking wilde verlenen, proberen Stadspartij Nijmegen NU, VSP en de SP opnieuw deze hal in het Rijksmonument te plaatsen. GroenLinks vindt de plaatsing in het park met grote cultuurhistorische waarde onwenselijk. Daarnaast kost het opblazen van de hal (zeven maanden lang/24 uur per dag) veel energie. Rapiditas wil niet meewerken aan goede alternatieven, zoals een hal in het sportpark in Hatert of het aanleggen van winterharde banen op de huidige locatie in Park Brakkenstein. GroenLinks steunt de ambities van Rapiditas, maar die mogen niet ten kost gaan van het Rijksmonument Park Brakkenstein.