Vlug(ge)schrift 52: fijn van stof

De politieke avond van 13 oktober ging over nieuwbouw van het Mondial college in Lindenholt, over Zwembad Oost, over het KAN-kaartje en over de subsidie voor Doornroosje. Kortom, voor elk wat wils.

Bestemmingsplan Nijmegen-Lindenholt / nieuwbouw VMBO-school Mondial CollegeTijdens deze poltieke avond viel eindelijk een beslissing in dit moeilijke en omstreden dossier: er is definitief groen licht gegeven aan realisatie van een nieuwe VMBO-school in Lindenholt. Vanuit de wijk is langdurig en taai geprotesteerd tegen mogelijke gevaren voor de volksgezondheid die hierdoor zouden kunnen ontstaan, onder meer toename van fijnstof door groei van autoverkeer in en rondom de school. Vooral voor de gezondheid van de leerlingen en medewerkers van de school werd gevreesd. Hoewel GroenLinks van mening is dat inspraak en het bij de plannen betrekken van de wijkbewoners niet handig en correct is aangepakt door de gemeente, is de fractie wel enthousiast over de onderwijskwaliteit van de nieuw te bouwen school en de centrale ligging van de school ten opzichte van nabije dorpen waar veel leerlingen vandaan komen. Ons raadslid Pepijn Boekhorst benadrukte voorts dat VMBO-leerlingen ten onrechte bij veel mensen een slecht imago hebben. Deze leerlingen zijn onze vakmensen van de toekomst, en dus hebben zij recht op een goede school met dito huisvesting.Om ervoor te zorgen dat de fijnstofnormen op zeker niet zullen worden overschreden, diende GroenLinks samen met D66 en de PvdA een motie in waarin werd opgeroepen om maatregelen te treffen die zorgen voor verkeersmanagement rondom de wijk waardoor de uitstoot van fijnstof wordt beperkt tot een verantwoord peil. Wethouder Kunst nam deze motie direct over.Budgetsubsidie DoornroosjeAan Doornroosje werd na een vlotte stemming een meerjarige budgetsubsidie toegekend, inclusief een tijdelijke extra in verband met voorbereidingskosten voor de aanstaandenieuwbouw in het voormalig TPG-gebouw. Voorafgaand werd Doornroosje in de raadskamer niet alleen door GroenLinks uitvoerig geloofd voor haar uitstekende prestaties en tranparante beleid, maar ook door vrijwel alle andere partijen. De oppositie vond echter in de veranderde bouwplannen - een gevolg van een veto van defensie dat stelde dat het gebouw te hoog werd voor een goed functioneren van haar radarsysteemaanleiding om de betrokken wethouders Beerten en Kunst kritisch te bevragen over de waterdichtheid van de financiering van de nieuwbouw. Want, zo redeneerde men, door het wegvallen van enkele gepande verdiepingen verviel ook de deelname van Portaal, en daarmee mogelijk ook een stuk financiering. Toegezegd werd, dat wethouder Kunst zeer spoedig inzake zal geven in het nieuwe kostenplaatje, dat volgens haar stellige overtuiging beslit niet duurder uit zal vallen. KAN-kaartje revisitedDe SP riep het college in een actuele motie op om richting de Stadsregio en de busmaatschappijen nogmaals een stevig pleidooi voor het populaire KAN-kaartje (of een vergelijkbaar alternatief) te voeren. Namens GroenLinks zegde ons raadslid Pepijn Oomen direct toe, de volgende dag al dit signaal opnieuw met kracht neer te zullen leggen in het overleg van de Stadsregio. Want ook GroenLinks is uiteraard een warm voorstander van een betaalbaar en aantrekkelijk OV in en om Nijmegen.Zwembad Oost nog even on holdOnze wethouder Floris Tas heeft het goed voor met de sport in Nijmegen, en dus ook met de zwemsport. Hij wil dan ook graag haast maken met het nieuwe zwembad dat in Nijmegen-Oost moet gaan verrijzen. Om definitieve zekerheid omtrent duurzaamheid en een gezonde exploitatie van het nieuwe zwembad te kunnen garanderen, gaf de wethouder aan dat hij bereid was om de plannen nog even on hold te zetten, om een second opinion op deze twee belangrijke punten mogelijk te maken.Quote uit de raadszaal:SP-raadlid Van Norel vertelde een anecdote over “twee oude vrouwtjes” die bij hem in de bus hadden gezeten en blij vaststelden dat ze het KAN-kaartje nog steeds kunnen kopen in de bus.PvdA-raadslid Verbruggen hierop, snedig: „Maar meneer Van Norel, oude vrouwtjes mogen toch gratis met de bus in Nijmegen?“Van Norel pareerde deze touché door aan te geven dat deze twee oudere dames volgens hem ongeveer 64 jaar waren, dus nog net niet oud genoeg om voor gratis reizen in aanmerking te komen.Ons raadslid Pepijn Oomen verhoogde aansluitend de hilariteit door droog vast te stellen: „Ik vind mensen van 64 ook best oud.“Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl