Tolhuisje geen monument

Het Tolhuisje wordt voorlopig geen gemeentelijk monument. Dat antwoordde het College van B&W op 14 september n.a.v. vragen van GroenLinks. Reden: een eventuele renovatie vindt naar verwachting voornamelijk plaats in de houten aanbouw uit 1971.

Het college neemt aan dat er geen grote wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder dat hier vergunningen voor nodig zijn; als die wel benodigd zijn, verwacht het college dat de welstandstoets verdere ontsieringen kan voorkomen. Mocht er een sloopvergunning worden aangevraagd, dan zal de besschermingsprocedure alsnog worden opgestart.Vragensteller Pepijn Oomen reageert teleurgesteld: "Je zou mogen verwachten dat het college de bescherming van zo'n markant gebouw serieuzer neemt. Van dit soort ad-hoc beleid wordt niemand blij, ook een potentiële koper niet." Wel ziet hij een winstpunt in de antwoorden van het College: "Er is nu door het stadsbestuur wél uitgesproken dat het gebouwtje bescherming waard is. Sterker nog, bij een eerstvolgende selectieronde voor aanvulling van de gemeentelijke monumentenlijst verwacht ik wel dat het Tolhuisje zal worden meegenomen. Laten we daar met heel de Tolhuis op toezien!"