GroenLinks maakt zich zorgen over schuldenproblematiek jongeren

Veel jongeren hebben forse schulden. Deze schulden zijn zelfs hoger dan het Nederlands gemiddelde. Jongeren hebben ook steeds vaker moeite om van hun schulden af te komen. NIBUD doet regelmatig onderzoek naar de omvang van deze problematiek, achterliggende oorzaken en mogelijke oplossingen.
Ook Nijmegen heeft beleid gericht op het terugdringen van schulden onder jongeren. De fractie van GroenLinks wil meer inzicht in de ontwikkeling van het aantal jongeren met schulden en de effectiviteit van het tot nu toe gevoerde beleid van de gemeente in samenwerking met andere partners.

Fractievoorzitter van GroenLinks Noël Vergunst is blij dat de gemeente Nijmegen actief beleid voert om de schulden van jongeren terug te dringen. Toch hoort hij regelmatig signalen dat het aantal jongeren met schulden niet afneemt. "Het is voor veel jongeren in deze tijd moeilijk om aan een baan te komen", zegt Vergunst. "Tegelijkertijd hebben jongeren forse schulden bij telefoon providers en ziektekostenverzekeraars. Het komt steeds vaker voor dat jongeren geen inkomen hebben. Zij komen niet in aanmerking voor schuldhulpverlening." GroenLinks vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om een onderzoek naar de omvang en de oorzaken van de schuldenproblematiek en de effectiviteit van het gevoerde beleid. Op basis van deze gegevens kan het beleid, indien nodig, worden bijgesteld.