Verkiezingsborden voorbeplakken?

In de afgelopen vier maanden hebben we een tweetal verkiezingen in de stad gehad. Sinds de invoering van het algemeen kiesrecht hoort bij dit democratisch proces het verschijnen van reclame-uitingen in de straat in de vorm van verkiezingsaffiches, op de bekende aanplakborden. Maar is het door minimaal tien partijen door de stad rondcrossen om alle borden te beplakken niet al te milieuvervuilend, en is het nog wel van deze tijd? GroenLinks stelde vragen aan het college van B&W.

In tegenstelling tot de reclame-uitingen in het verleden (zie afbeelding) ontstaat op de borden heden ten dage een rommelig beeld: partijkaderleden plakken vaak door onervarenheid over andere posters heen, waardoor alle partijen zich gedwongen voelen de verkiezingsborden enkele malen na te lopen.  Daarenboven worden de posters tegenwoordig door de partijen (zelfs door ons) met de auto verspreid; hoge ladders passen immers moeizaam op de fiets. Dat betekent dat voor standaardverkiezingen minimaal door tien partijen minimaal tweemaal een rondje Nijmegen wordt gereden. Dat is niet alleen zonde van de tijd, dat is ook zonde van de benzine.In Den Haag is vorig jaar (9 juli 2009) een motie aangenomen om de verkiezingsposters voor te beplakken. Dat is dit jaar bij de verkiezingen ook gebeurd. Reden voor onze fractie om het college te vragen om dit ook voor Nijmegen in overweging te nemen.

Om te voorkomen dat de gemeente (en dus de kiezer) meer geld kwijt is, zouden de meerkosten hiervan kunnen worden betaald door de partijen zelf (die immers veel geld uitsparen aan benzinekosten, behanglijm et cetera). De precieze vragen kunt u lezen in de bijlage!