Jeroen van Zuijlen

Hengstdal

Werkzaam bij Stichting SOVON Vogelonderzoek Nederland (o.a. verantwoordelijk voor de jaarlijkse vogeltellingen) en actief bij tal van natuurinitiatieven, zoals Actie Schone Waal om de waalstrandjes schoon te houden.