Jan Wijnia

Hazenkamp

De eerste GroenLinks wethouder van Nijmegen (milieu). Voormalig anti-militaristisch actievoerder en momenteel voorzittervan V.V. Trekvogels en werkzaam als gemeentesecretaris in Lingewaard.