Nijmegen wil een eerlijk en humaan Kinderpardon

Nijmegen wil dat er een eerlijk en humaan Kinderpardon komt. Daarmee sluit Nijmegen, evenals diverse andere gemeenten, zich aan bij de landelijke actie ‘Ze zijn al Thuis’. GroenLinks heeft in Nijmegen het initiatief genomen en samen met de SP, DNF en PvdA op 31 januari met succes een motie ingediend. Het is een oproep aan het College om zich in te zetten voor een eerlijk en humaan Kinderpardon bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

 

Het Kinderpardon wordt zo strikt uitgevoerd dat inmiddels 98% van de aanvragen wordt afgewezen. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het zogenaamde ‘meewerkcriterium.’ Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een land waar ze vaak de taal niet eens van spreken. Kinderen die al 5 jaar of langer in Nederland wonen. Kinderen die in onze eigen lokale gemeenschap geworteld zijn. Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd.

Jeanine Brummel-Ahlaloum, raadslid GroenLinks:“ Het is ontzettend belangrijk dat het Kinderpardon op een eerlijke en humane manier wordt uitgevoerd. Ook in Nijmegen zijn er kinderen die al 5 jaar of langer in Nederland verblijven, maar die nog geen verblijfsvergunning hebben. Het zijn stuk voor stuk schrijnende verhalen over kinderen wiens toekomst al 5 jaar lang uitzichtloos is. De kinderen zijn hier geboren of hebben vaak het grootste deel van hun leven hier doorgebracht. Het zijn klasgenoten van Nijmeegse kinderen. Deze kinderen en hun gezinnen zijn dag in dag uit aan het overleven. Continue afhankelijk van anderen voor hulp, eten en een (tijdelijk) dak boven het hoofd. Altijd levend in onzekerheid en angst om elk moment uitgezet te kunnen worden naar een land dat vreemd voor hen is. Kinderen lijden hieronder. Dit is onmenselijk. Deze kinderen, álle gewortelde kinderen in Nederland, verdienen een eerlijke toekomst en een definitief thuis!”

GroenLinks ondersteunt dan ook van harte de landelijke actie van ‘Ze zijn al thuis’. Zij willen samen met verschillende maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om te laten zien hoe breed de steun in de samenleving is voor een oplossing voor deze gewortelde kinderen. Met die handtekeningen gaan ze naar fractievoorzitters, gemeenten, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en het kabinet om een oplossing te vinden. Die moet er komen, want deze kinderen zijn al thuis!

Iedereen kan de landelijke actie steunen door de petitie te ondertekenen op: https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis. Vele bekende (en minder bekende) Nederlanders hebben dit inmiddels al gedaan.