In het Waalfront kan betaalbaar wonen prima samengaan met verkeersveiligheid

Een opiniestuk van ons raadslid Noël Vergunst.

Nijmegen heeft veel ambities in het voormalige industriegebied Waalfront. De Honig is nu al een bruisende hotspot en in hoog tempo worden zowel duurdere koopwoningen als zeer gewilde, sociale huurwoningen gebouwd. Het is een ideale plek voor starters die al lang op zoek zijn naar een huis.

Om de wijk goed bereikbaar te laten zijn voor het verkeer heeft de gemeenteraad voor de zomer gediscussieerd over het tracé van de aan te leggen Laan van Oost-Indië. Het is een uitdaging om een weg in te passen in een gebied waar veel huizen komen. Bij de uiteindelijke keuze heeft de raad een goede afweging gemaakt tussen verkeersveiligheid, milieu (luchtkwaliteit) en geluidsoverlast.

GroenLinks is zeer verrast door het bericht van Talis dat het gekozen tracé van de weg dwars door hun bouwplan gaat voor tweehonderd goedkope huurappartementen. De raad was hier ten tijde van het maken van de keuze niet van op de hoogte. Deze week werd duidelijk dat Talis voornemens is het bouwplan te annuleren. Talis is boos en teleurgesteld en dreigt nu de handdoek in de ring te gooien. Dat zou betekenen dat er 200 starters en gezinnen niet aan een geschikte woning geholpen worden. Dat lijkt ons niet de bedoeling. We kunnen ons nu afvragen hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren, maar onze oproep is om samen tot een oplossing te komen in het belang van de woningzoekenden.

We kunnen het niet accepteren dat Talis geen betaalbare woningen bouwt. Dat is immers hun taak en er is nog steeds een grote behoefte aan deze woningen. Het Waalfront is en blijft bij uitstek een goede plek om te bouwen voor mensen met een beperkt budget. We kunnen nu ook niet zomaar concessies doen aan verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. We bouwen deze wijk en deze weg voor de toekomst. Talis en gemeente moeten de uitdaging aangaan om bouwplannen te maken die passen bij het beste tracé voor Laan van Oost-Indië. De weg naar een veilige wijk met betaalbare woningen is misschien niet altijd recht en hoekig. Bij deze roepen wij de wethouder voor het Waalfront op om snel dat gesprek met Talis te voeren. Laten we zorgen dat de teleurstelling van Talis niet de teleurstelling van starters hoeft te worden.