Lijsttrekker April Ranshuijsen

Verder met verandering

Schoon verkeer in de stad, 10 miljoen euro extra voor fiets en ander schoon vervoer, een veilige Graafseweg voor alleen lokaal verkeer, strenger optreden tegen illegale kamerverhuur, minder regels en controledrang voor mensen met een uitkering en radicale vergroening. Dit zijn enkele in het oog-springende punten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks Nijmegen, dat vandaag bekend is gemaakt.

Lijsttrekker April Ranshuijsen: “Met dit verkiezingsprogramma gaan we in Nijmegen verder met verandering. Onze stad is de afgelopen jaren duidelijk groener, socialer en diverser geworden. We werken de komende jaren verder aan die verandering, zodat Nijmegen een stad is waar mensen oog voor elkaar hebben en waar de blik op de toekomst is gericht.”

Investeringen

GroenLinks heeft duidelijke prioriteiten voor de komende jaren. Er komt een stadspas die het gebruik van sport, cultuur en andere maatschappelijke voorzieningen veel makkelijker moet maken. Voor de energietransitie en het afkoppelen van woningen van het aardgas, is jaarlijks 1,5 miljoen extra beschikbaar. Om de stad leefbaarder te maken investeert GroenLinks maar liefst 10 miljoen euro in het stimuleren van lopen, fietsen, de inzet van deelfietsen en deelauto’s en het werken aan een goede luchtkwaliteit. Ook gaat er extra geld naar de Nijmeegse culturele sector en komt er meer geld voor groen (bijv. voor de openbare ruimte aan de Prins Mauritssingel).

Bewoners centraal

GroenLinks vindt het belangrijk dat er in Nijmegen ruimte is voor diversiteit en ‘anders zijn’. Als gastvrije stad krijgen nieuwe Nijmegenaren een warm welkom. Daarom neemt de gemeente de inburgering van vluchtelingen onder haar hoede en zorgt voor goede taal- en inburgeringscursussen. Diversiteit is een voorwaarde voor organisaties die subsidie van de gemeente krijgen. Er komt extra aandacht voor de aanpak van racisme en discriminatie: op school, werk en in de horeca. April Ranshuijsen: “Mensen regie over hun eigen leven geven, daar staat GroenLinks voor. Nog teveel mensen staan vanwege hun afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, fysieke toestand, leeftijd, etnische achtergrond of religie op achterstand. Dat moeten we niet tolereren: in Nijmegen doet iedereen volwaardig mee.”

Ledenvergadering

De ruim 900 leden van GroenLinks Nijmegen mogen allemaal meepraten over dit programma en kunnen nog met wijzigingsvoorstellen komen. Op de ledenvergadering van 28 oktober wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.