Groen licht voor experiment met de bijstand in Nijmegen

GroenLinks Nijmegen heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor een experiment met de bijstand waarbij meer wordt uitgegaan van vertrouwen, positieve stimulering en maatwerk. Ook komt er ruimte om deels bij te kunnen verdienen als beloning, zonder alle bureaucratische regels die vaak juist voor meer problemen zorgen. 

Het experiment is wetenschappelijk opgezet en onderzoekt welke invloed dit heeft op uitstroom naar werk, gezondheid, scholing en omgang met financiële problemen.

Raadslid April Ranshuijsen: ‘Als je genoodzaakt bent gebruik te maken van een bijstandsuitkering omdat je geen betaald werk meer hebt of kan vinden dan doet dat veel met iemand, het is geen fijne situatie. Dit experiment biedt mensen de kans om los te komen van de beklemmende en beperkende regels en datgene te doen wat zij nodig hebben. Ik ben heel blij dat we nu eindelijk van start kunnen en hoop dat mensen deze kans met beide handen pakken.’

Op 10 juli j.l. gaf het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid groen licht voor het tweejarig experiment dat 1 december 2017 van start zal gaan. In de komende maanden zal de gemeente aan de slag gaan met werving en selectie van de een paar honderd deelnemers.