Groene daken voor iedereen

Het moet makkelijker worden om in Nijmegen een groen dak aan te leggen. Dat vindt GroenLinks Nijmegen. Bij de behandeling van de zomernota woensdag in de gemeenteraad diende de partij een motie in om dit voor elkaar te krijgen. De motie werd unaniem aangenomen.

GroenLinks Nijmegen heeft geconstateerd dat 90% van de gemeentelijke subsidie op groene daken niet wordt benut. Eén van de oorzaken is de strenge regelgeving die ermee samenhangt. Daan Moerkerk en Jos Reinhoudt, woordvoerders duurzaamheid van GroenLinks, pleiten ervoor dat deze regelgeving wordt versoepeld.

Jos Reinhoudt: “We willen dat het gebied waarvoor de subsidie aangevraagd mag worden uitgebreid wordt tot de gehele stad. Nu vallen bijvoorbeeld Dukenburg en Nijmegen-Noord nog buiten de subsidieregeling.

Verder wil de partij dat ook nieuwbouwwoningen en grote renovatieprojecten in aanmerking komen voor de subsidie. Tot nu toe gold de regeling niet voor dit soort bouwprojecten.

Daarnaast verdwijnt het minimale dakoppervlak waar de subsidieregeling voor geldt en komt daarvoor in de plaats een minimum aan waterbergingscapaciteit van het dak.

Daan Moerkerk: “We hopen dat er in de komende jaren veel Nijmegenaren enthousiast gebruik maken van de regeling. Een groen dak is een vorm van natuurlijke airco, het koelt de omgeving af. Bovendien gaat een groen dak langer mee dan een traditioneel dak, en houdt het regenwater vast. Daardoor is er minder kans op wateroverlast. En het ziet er nog aantrekkelijker uit ook.”

Meer informatie over het aanvragen van gemeentelijke subsidies is te vinden bij het Loket Duurzaam Wonen, Power2Nijmegen en GroenVerbindt.