Nijmegen is klaar voor de toekomst

Vanavond werd de zomernota in de raad besproken, de nota waarin de contouren van de begroting voor de komende jaren wordt uitgezet. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst constateerde in zijn bijdrage dat Nijmegen klaar is voor de toekomst. "Deze coalitie maakt de juiste keuzes. Met deze nota werken we verder aan een groene, sociale en leefbare stad!" Lees hieronder de bijdrage van Pepijn in eerste termijn.

Begin dit jaar leek het er op dat er een populistische wind waaide door Nederland, Europa en de wereld. Hadden we al een tijdje president Trump, ook Frankrijk en Nederland zouden bezwijken onder het nationalistische, soms discriminerende en vaak opruiende gebulder van politici als Wilders en Le Pen. Niets is minder waar. 

Kiezers raakten geïnspireerd door boodschappen van politici. In Groot-Brittannië koos men voor hoop in de persoon van Corbyn, in Frankrijk won een outsider met vernieuwing als centrale boodschap. En in Nederland boekte Jesse Klaver met GroenLinks een historische overwinning met zijn oproep voor verandering.

Nijmegen bevindt zich in een veranderingsgezinde zomer en zal zich de komende jaren moeten afvragen: wat voor stad willen wij zijn over 10 of over 20 jaar? Niemand die het zeker weet, maar de opgave is te belangrijk om hem te negeren. We moeten durven vooruit te kijken om nu de juiste beslissingen te nemen. Er wonen tienduizenden mensen in onze prachtige stad die dat verdienen. En het worden er jaar na jaar meer. Nijmegen is in trek, zoals veel andere steden in Nederland en Europa. In de steden kunnen we het verschil maken. Waar landelijke politiek stokt vanwege het machtsdenken, het uitruilen van standpunten, kunnen steden slagvaardig het verschil maken. En met de komst van een christelijk-rechts kabinet, lijkt het ons verstandig om dat hier lokaal snel te gaan doen.

Voorzitter, GroenLinks ziet in deze Zomernota goede aanzetten om te werken aan een gezonde, groene en leefbare stad. Nijmegen is klaar voor de toekomst. We werken hard aan onze doelstelling om energieneutraal te zijn in 2045. En als een van de weinige gemeenten in ons land liggen we vol op schema. En dat moet zo blijven. Daarom dient onze fractie vanavond een motie in om zo snel mogelijk van het aardgas af te raken. Te beginnen bij nieuwbouw: wij roepen het college op om afspraken te maken met bouwers en ontwikkelaars om aardgasloos te bouwen. Als men toch aardgas zou willen, is hierop een onderbouwing – en stevig ook- nodig, want alternatieven zijn voldoende beschikbaar. 

Klimaatverandering raakt ons ook hier in Nijmegen. Het is niet voor niets dat er nu een Spiegelwaal ligt, midden in onze stad. Wat begon als een project vanwege waterveiligheid, is nu uitgebreid met recreatie en natuur. Het college maakt goede afspraken met Rijkswaterstaat. Als GroenLinks roepen we op om zoveel mogelijk Nijmeegse zeggenschap te krijgen over het beheer van het eiland Veur-Lent en de Spiegelwaal. Al was het alleen maar om de prachtige culturele evenementen mogelijk te maken. Daarover gesproken: kan het college aangeven wanneer we starten met aanleg van drinkwater, elektriciteit en riolering? 

Over water gesproken: onze fractie vindt het jammer dat er jaarlijks maar zo weinig geld wordt uitgegeven aan het stimuleren van groene daken. Deze daken houden water vast, en dat is belangrijk bij de heftige regenbuien die we vaker krijgen. Groene daken zorgen voor koelte en voor biodiversiteit in de stad. Onze motie roept het college op de te strenge voorwaarden te versoepelen, zodat meer mensen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidies en ondersteuning krijgen mensen ook als ze geen werk hebben. We hebben daar in tientallen jaren een systeem voor opgetuigd dat eigenlijk niet goed meer is uit te leggen. Een gezin heeft soms recht op meer dan 10 gemeentelijke regelingen. Die vaak hetzelfde beogen: namelijk dat kinderen kunnen sporten, dat er voldoende geld is om de huur en het eten te betalen. Of om kinderen een computer te geven om zo goed hun schoolcarriere te doorlopen. Te vaak spreken deze regelingen elkaar tegen, duurt het te lang voordat er antwoord komt en zijn er veel te veel formulieren in het spel. Bovendien moeten al deze regelingen worden uitgevoerd en gehandhaafd. GroenLinks zou dat graag grondig veranderen. En daarmee maken we dit jaar een eerste begin. We starten met een experiment met vertrouwen, waarin we mensen die een bijstandsuitkering ontvangen,  meer vrijheid en vertrouwen geven. Zo’n experiment biedt ons inzicht over hoe we dit systeem van ondersteuning voor werkzoekenden, beter kunnen maken. En die urgentie is er, want we moeten de komende jaren enorm bezuinigen op werk en inkomen. Het masterplan bespreken we inhoudelijk volgende week, maar duidelijk moge zijn dat GroenLinks de koers van dit college ondersteunt.

Als het gaat om de gezondheid van onze inwoners, maakt deze coalitie en dit college de juiste keuzes. We hebben een zeer toegankelijke collectieve zorgverzekering, zodat er voor iedereen betaalbare zorg is. We investeren in preventie, zoals met de schoolmaatschappelijk werkers, om vroeg te signaleren dat jongeren ondersteuning nodig hebben. Zo voorkomen we dure jeugdhulp. En we werken samen met het Radboud UMC en de Radboud Universiteit aan een groene en gezonde stadsagenda. Hoe richten we onze stad in, zodanig dat mensen voldoende bewegen. Hoe kunnen we ze verleiden, stimuleren om gezonde voeding tot zich te nemen. Hoe zorgen we voor voldoende groen in onze stad, zodat mensen sneller herstellen van ziekte? Het is prachtig dat onze centrumstraten en onze Waalkade worden vergroend. En zelfs het stationsplein wordt binnenkort vergroend. Geweldig.

Voorzitter, volgend jaar is een bijzonder jaar. We zijn dan European Green Capital. Een titel om trots op te zijn. Volgend jaar is het in NordRhein-Westfalen Niederlande jahr. GroenLinks zit dit als een kans om de banden met onze buren aan te halen en een nieuwe impuls te geven aan goede OV-verbinding tussen Nijmegen en Kleve. Kan het college aangeven welke kansen dit themajaar ons kan bieden?

Ten slotte: Nijmegen staat er financieel gezond voor. De risico’s die er zijn, hebben we in beeld en beheersen we. De komende vier jaar sparen we bijna 40 miljoen. GroenLinks vindt dat een overheid er is om te investeren in mensen en niet om te bankieren. Wie wil bankieren, moet maar in het kabinet gaan zitten, daar zijn ze dol op bankiersbonussen. Wij kiezen er, samen met onze coalitiepartners, voor om de komende jaren minder te sparen en te investeren in onze stad. Precies zoals we dat de afgelopen drie jaar ook deden. Omdat we daarmee bouwen aan een stad die klaar is voor de toekomst.