Adopteer een stadspoort!

Nijmegen is één van de meest duurzame steden van het land. Toch merk je daar weinig van als je de stad binnenkomt. De neutrale plaatsnaamborden van nu zijn niet onderscheidend en inspiratieloos. Dat mag anders.

.De werkgroep klimaat en groen van GroenLinks Nijmegen daagt organisaties, instellingen en buurtverenigingen uit om één van de treurige plaatsnaamborden te adopteren en te voorzien van een fleurig alternatief, geïnspireerd op de Franse Villages Fleuri. Om een voorbeeld te stellen heeft de werkgroep een guerrilla-gardening actie uitgevoerd bij de stadpoort op de Griftdijk in Nijmegen-Oosterhout. Moestuin de Pompoen zal deze stadpoort vanaf heden adopteren.

GroenLinks bereidt ondertussen een initiatiefvoorstel voor de gemeenteraad voor, waarin de kaders worden geschetst. Het is daarbij de bedoelding dat de eenmalige kosten gefinancierd worden uit de begroting van Green Capital. Voor het structurele onderhoud (dat weinig kosten met zich mee brengt) wordt een post gezocht. Het kan bijvoorbeeld vallen onder het reguliere groenonderhoud of onder de vlag van GroenVerbindt.

Voorlopig stappenplan:

1. Bekijken hoeveel interesse er is voor de adoptie van een stadspoort, advies inwinnen bij hovenier

2. Initiatiefvoorstel indienen bij gemeenteraad

2. Gemeente plaatst bakken

3. In overleg met de groep die heeft geadopteerd wordt er beplant

4. De gemeente verzorgt de waterhuishouding

5. Degene die hebben geadopteerd onderhouden de planten (snoeien. uitgebloeide bloemen verwijderen, net houden) en ontvangen een bescheiden bedrag daarvoor.

Het moet gaan opvallen dat je Nijmegen binnenrijdt/fietst/wandelt!

Meer informatie: groenestadspoortennijmegen@gmail.com

Interesse aanmelden kan op https://goo.gl/forms/68ikBUAmr0DKZfnW2. Hoe meer reacties, hoe sterker we staan!