Masterplan mooie stap in de goede richting

Op 2 november diende GroenLinks de motie 'Hét plan van de arbeid' in met als doel een betere aanpak en effectiviteit voor uitstroom van bijstandsgerechtigden. Sinds die tijd zijn er diverse bijeenkomsten geweest, heeft het college 'quickwins' gepresenteerd en spraken we op 14 juni in de raad over het lang verwachtte Masterplan.
 

Met het Masterplan ligt er een duidelijke visie en stellen we de koers verder bij naar een samenhang in aanpak op het gebied van werk, gezondheid, onderwijs, inkomen en hebben we oog voor hoe mensen zelf hun situatie beleven. Raadslid April Ranshuijsen: 'Ik zie deze deels nieuwe koers en de beschreven uitwerkingen als een mooie stap in de goede richting van integraal denken en doen binnen het Sociaal Domein. Het is nu vooral belangrijk dat goed wordt bijgehouden wat wel en niet werkt en wat precies de effecten zijn zodat we tijdige kunnen bijsturen. Het begin is gemaakt, maar we zijn er nog niet!' Het college heeft toegezegd de raad elk kwartaal te informeren over de ontwikkelingen.