De kost gaat voor de baat uit!

Woensdag was er een grote meerderheid in de gemeenteraad voor de aanpak van vernieuwingen in de zorg. Uitgangspunt daarbij is dat we eerder problemen in het oog willen krijgen, zodat we zware zorg zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Dat is goed voor de betrokken gezinnen, kinderen, volwassenen en ouderen. En voor onze gemeentelijke begroting.

Onze werkwijze is daar nu nog niet goed op ingericht. Daarbij geldt dat je minder zwaardere vormen van zorg pas kunt inkopen, als je daadwerkelijk die voorkant beter geregeld hebt.
Wethouder Frings presenteerde woensdag 8 voorbeelden  hoe afschaling mogelijk gemaakt kan worden. Dat vraagt dus eerst om investeringen aan de voorkant en daarna volgt pas afschaling. En daarvoor heb je een langere termijn dan 1 jaar nodig. De gemeenteraad ging akkoord met een investeringsplan voor de vernieuwingen, waarbij een doorkijkje gegeven wordt voor een periode van 10 jaar.
Een voorbeeld:
Door in 3 jaar tijd 1,4 miljoen euro te investeren in het plaatsen van deskundige jeugdhulpmedewerkers op elke schoollocatie in Nijmegen, lukt het op termijn om 10 plaatsen jeugdzorg in een instelling minder te hoeven inkopen. Die 10 plaatsen leveren vanaf jaar 4 elk jaar datzelfde bedrag op, waardoor de jeugdhulp op school zichzelf feitelijk terugverdient. Belangrijkste winst: minder kinderen uit huis geplaatst!