Snel een verkeersveiliger Lent

De fractie van GroenLinks vraagt het college woensdag om snel te beginnen met het verkeersveiliger maken van twee belangrijke wegen in Lent: de Vossenpels en de Laauwikstraat. "Liever vandaag dan morgen," meldt raadslid Pepijn Oomen.

De verkeerssituatie in Lent staat onder druk: er rijden veel auto's net te hard. De afgelopen jaren is veelvuldig gekeken naar het aanleggen van nieuwe infrastructuur, zoals de Dorpensingel Oost, of de weg door Ressen. Uit recent onderzoek blijkt dat nieuwe infrastructuur het probleem van het vele verkeer rondom Lent niet oplost. GroenLinks wil dan ook stoppen met de discussie over nieuwe wegen en snel tot actie overgaan.  

Oomen: “Laten we zorgen dat de verkeersveiligheid in Lent toeneemt, door de snelheid van het autoverkeer te verlagen. Daarmee maken we de wegen bovendien minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer.” Er is al jaren 5 miljoen gereserveerd, die bij lange na niet nodig zal zijn voor de gewenste verkeersveiligheidsmaatregelen.  “Laten we het geld dat we besparen inzetten voor het fietsveiliger maken van Lent en het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen in heel Nijmegen."