Pensioenfonds ABP moet stoppen met fossiele investeringen

De gemeente Nijmegen roept pensioenfonds ABP op te stoppen met investeringen in de fossiele industrie. Dit besluit is genomen na schriftelijke vragen van GroenLinks. Het college van b&w vraagt het ABP om de beleggingen in olie en steenkool “zo snel als mogelijk” af te bouwen en een visie te ontwikkelen op een toekomst waarin tot 95 procent minder broeikasgas wordt uitgestoten. 

Raadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks: “Ik ben enorm blij met de reactie van het college. We willen Nijmegen graag klimaatneutraal maken; hoe eerder hoe beter. Investeringen in de fossiele industrie passen daar niet bij, ook niet via het pensioenfonds. De gemeente is verplicht aangesloten bij pensioenfonds ABP, dus het enige dat we kunnen doen is hen vragen te stoppen met olie en gas. Goed dat de gemeente Nijmegen dat nu doet.”

In de brief aan het pensioenfonds neemt het college twee de argumenten van GroenLinks over om te stoppen met beleggingen in de fossiele industrie: klimaat en financiën.

Over de eigen, ambitieuze duurzaamheidsagenda van Nijmegen schrijft het college: “In 2045 realiseren wij een energieneutrale stad, onafhankelijk van fossiele grondstoffen. Alleen door afscheid te nemen van fossiele brandstoffen kunnen wij onze CO2-uitstoot verlagen en zodoende klimaatverandering minimaliseren. De noodzaak hiertoe is bevestigd op de Klimaattop in Parijs.”

Ook de financiële risico’s worden in de brief aan het ABP genoemd: “Investeringen in fossiele energie zijn op den duur niets meer waard, omdat fossiele voorraden simpelweg niet meer gebruikt mogen worden. Het is in het belang van werknemers van de gemeente Nijmegen dat hun pensioen wordt belegd in duurzame toekomstbestendige investeringen.”

Het ABP heeft voor ongeveer 30 miljard euro aan beleggingen in de olie-, gas- en steenkoolindustrie. Ook andere gemeenten oefenen druk uit op het pensioenfonds om die investeringen af te bouwen.