Handboek Nijmegen Toegankelijk

Flink wat extra geld was al gereserveerd voor een toegankelijke openbare ruimte, nadat onze fractie hiervoor vorig jaar een voorstel deed. Nu ligt er ook een prachtig handboek met normen en richtlijnen voor de alle openbare buitenruimte van de gemeente zoals straten, pleinen en parken. 

Hoe maken (en houden!) we die toegankelijk voor alle Nijmegenaren? Daarbij wordt er ook gelet op openbare verlichting, bebording en bijv. bankjes. Raadslid April Ranshuijsen: 'Toegankelijkheid gaat over hoe functioneel en veilig de omgeving is ingericht. Het heeft te maken met zien, horen, tast, verplaatsen en gebruiken. Zo maken we echt werk van een toegankelijke stad.“ Ik ben onder de indruk van het goede en uitgebreide werk dat hier is verricht. Daar mogen we als Nijmegen en GroenLinks echt trots op zijn. En nu aan de slag!' Bekijk hier Het handboek en plan van aanpak