Nijmegen krijgt een nieuwe wethouder

Woensdag 30 november wordt Jan Zoetelief door de gemeenteraad benoemd als nieuwe wethouder voor werk, inkomen en economie. Hij volgt daarmee Turgay Tankir op, die geen vertrouwen meer kreeg van zijn eigen PvdA-fractie. Jan Zoetelief is 59 en wordt voorgedragen door de Verenigde Seniorenpartij (VSP). 

De coalitie bestaat daarmee uit SP, GroenLinks, Stadspartij DNF en de VSP. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Na het onverwachte vertrek van Turgay Tankir heeft de samenwerking met de PvdA-fractie een deuk opgelopen. In de periode die volgde, bleek dat dit niet meer te herstellen was. Samen met de andere coalitiepartners hebben we toen de VSP gevraagd een wethouder te leveren.” Graag had GroenLinks met de PvdA op inhoud willen blijven samenwerken en daarom hebben we hen gevraagd om de coalitie –en het coalitieakkoord- te steunen als gedoogpartner. Helaas is dat aanbod afgeslagen. Als het college vanaf 30 november weer op volle sterkte is, kan verder gewerkt worden aan het realiseren van het ongewijzigde coalitie-akkoord.