Een nieuwe stap richting een stadsbreed AED-netwerk

Wist jij dat een dekkend netwerk van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) in Nijmegen elk jaar tien tot twintig levens kan redden? Om te zorgen dat hulpverleners deze AED’s zo snel mogelijk kunnen gebruiken, is het bovendien van groot belang dat de ze niet alleen in gebouwen, maar ook buiten hangen.  

Samen met de voltallige gemeenteraad antwoordde GroenLinks daarom volmondig ‘ja’ op de vraag van Stichting HartslagNijmegen, Stichting AED Dukenburg en de Nijmeegse Fractie om de AED’s die nu in gemeentelijke gebouwen hangen, naar buiten te verplaatsen. Naast het naar buiten hangen van de AED’s, heeft het college in mei van dit jaar ook al toegezegd te gaan helpen bij het aanbieden van voorlichting voor jongeren, opleidingen en het vergroten van het netwerk van beide stichtingen.

AED Dukenburg en HartslagNijmegen hebben in Dukenburg een netwerk van vrijwillige hulpverleners opgebouwd en breiden dit sinds dit jaar uit naar Lindenholt en de rest van Nijmegen. Ook hebben ze succesvol samenwerking gezocht met grote partijen zoals de gemeente, het RadboudUMC en de Ambulancedienst.

Fractievolger Emma de Cort: ‘Voor dit burgerinitiatief hebben HartslagNijmegen en AED Dukenburg  een indrukwekkende groep vrijwilligers in de stad bij elkaar gekregen en met resultaat! Een stadsbreed dekkend netwerk van AED’s komt nu een stap dichterbij.’