Hét Plan van de Arbeid

Vanavond dient GroenLinks bij de bespreking van de begroting in de Gemeenteraad een motie in. Hierin roepen wij het college van B & W op om voor de Zomernota in mei met een concreet plan van aanpak te komen om de komende jaren meer mensen naar werk te begeleiden. GroenLinks vindt het belangrijk dat de samenwerking tussen de gemeentelijke afdeling Inkomen en het Werkbedrijf wordt verbeterd.

Ook wil GroenLinks dat omscholing effectiever wordt ingezet. Tot nu toe ontbreekt een goede evaluatie en toezicht op de € 17 miljoen die de gemeente Nijmegen besteedt aan ondersteuning van re-integratie. Daardoor blijft onduidelijk wat goed werkt en wat minder goed werkt in het begeleiden van mensen naar werk. Dit plan van aanpak is nodig omdat ondanks de vele miljoen die we per jaar investeren het aantal mensen dat uitstroomt gelijk blijft en het aantal bijstandsaanvragen toeneemt. 

Mede door bezuinigingen en beleid uit Den Haag van het PvdA en VVD kabinet komen steeds meer mensen in financiële problemen waardoor ze een bijstandsuitkering én bijzondere bijstand moeten aanvragen. De gemeente Nijmegen krijgt hiervoor onvoldoende compensatie vanuit Den Haag en draait zelf op voor deze extra kosten. Hierdoor hebben we inmiddels een enorm tekort van meer dan € 8 miljoen euro. 

Raadslid April Ranshuijsen: ‘De afgelopen jaren heeft GroenLinks al een aantal keer plannen ingediend om, in tegenstelling tot het gure Haagse beleid van PvdA en VVD, mensen in de bijstand op een positieve manier te helpen. Het enorme tekort wat nu is ontstaan toont nogmaals de noodzaak van een goed plan!’