Bewoners beter informeren bij ruimtelijke plannen

Het is een veelgehoorde klacht bij tal van wijzigingen in de stad: bewoners zijn er niet van op de hoogte. Of het nu gaat om nieuwbouw, om grootscheepse verbouwingen of om bomenkap langs doorgaande straten: Nijmegenaren die niet in de directe omgeving wonen, vissen achter het net en komen er vaak pas achter dat er iets verandert als de palen in de grond geslagen zijn, of de bomen gekapt.

GroenLinks wil dat de gemeente bewoners beter gaat informeren over ruimtelijke plannen. Raadslid Pepijn Oomen: “Zo kunnen we bewoners veel beter betrekken bij de plannenmakerij in het stadhuis!”

Nadat het college van B&W in 2013 al op vragen van GroenLinks had toegezegd te gaan experimenteren met bordjes, is het oorverdovend stil geweest op dit punt. GroenLinks heeft vandaag middels schriftelijke vragen het punt weer op de college-agenda gezet.

Oomen: “Door het plaatsen van een fysiek bordje op de betrokken locatie, een ‘Let op – er gaat hier iets veranderen, lees op www.nijmegen.nl meer over de details’, worden ook passanten of andere betrokkenen geïnformeerd.”

Overigens was in 2013 ook toegezegd veel meer van social media gebruik te maken om bewoners te betrekken bij grote bouwprojecten. Ook daarvan wil de fractie weten wat de resultaten zijn.