Nijmegen maakt zich op voor duurzaam 2018

Nijmegen wil de titel European Green Capital 2018 maximaal benutten om zoveel mogelijk bedrijven en inwoners te betrekken bij het verduurzamen van de stad. In de anderhalf jaar tussen de officiële bekendmaking en de daadwerkelijke start van het duurzaamheidsjaar wordt achter de schermen hard gewerkt aan plannen die moeten laten zien wat er op het gebied van duurzaamheid allemaal mogelijk is.

Dat kost veel inspanning, maar in de stadsbegroting is daar nog niets van te zien. GroenLinks-raadslid Jos Reinhoudt vroeg tijdens de begrotingsbehandeling om opheldering, want “Duurzaamheid is voor GroenLinks een belangrijk speerpunt, en de Europese titel biedt veel kansen voor versnelling”. Wethouder Harriet Tiemens legde uit dat er bewust voor gekozen is nog geen post in de begroting op te nemen omdat er nog gezocht wordt naar co-financiering en het dus nog niet duidelijk is wat de gemeente moet bijleggen. Voor het einde van het jaar zal het college de eerste ideeën naar de Raad sturen; de financiële vertaling daarvan volgt in de Zomernota 2017. GroenLinks is er trots op dat Nijmegen voor heel Europa een jaar lang hét goede voorbeeld van een duurzame stad zal zijn.