Nijmegen toegankelijk voor iedereen

Nederland heeft zich op 12 april jl. verbonden aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (psychisch, fysiek, verstandelijk of zintuiglijk). Nijmegen gaat op initiatief van GroenLinks concreet aan de slag met dit verdrag. De raad steunde onze motie 'Maak Nijmegen toegankelijk voor iedereen' unaniem! Raadslid April Ranshuijsen: 'Ik ben hier erg blij mee. We doen al veel goede dingen in Nijmegen én het kan en moet nog beter.

 Met deze motie doen we recht aan het VN-Verdrag en alle mensen die vaak nog tegen onnodige belemmeringen in het dagelijks leven aanlopen. Die belemmeringen maken gelijkwaardig meedoen lastig. Deze motie zorgt ervoor dat we meer inclusief gaan denken en handelen, zodat alle Nijmegenaren kunnen meedoen.’