Nijmegen vernieuwt zorgvuldig op het gebied van zorg en welzijn

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel uitdagingen gehad op het terrein van zorg en welzijn: we moeten meer doen met minder middelen. Gelukkig heeft Nijmegen op tijd ingezet op vernieuwing, zodat we mensen effectief en efficiënt kunnen helpen volwaardig mee te doen met de samenleving. GroenLinks raadslid Noël Vergunst: "We hebben de zaken op orde en kunnen mensen goed ondersteunen.

Anders dan in sommige andere gemeenten, blijft het loket hier open." Toch is er nog genoeg te doen. Het zal nog een flinke opgave worden om vluchtelingen goed op te vangen in onze samenleving. We vragen meer van vrijwilligers, maar dan moeten we hen ook goed faciliteren. Steeds meer mensen zorgen voor hun familie en/of relaties als mantelzorger. Ook hen moeten we niet overvragen en daar waar mogelijk ontlasten. Tot slot ondersteunen we de consequente aandacht voor preventie. We voorkomen hiermee nieuwe zorgvragen en persoonlijk leed en besparen ook op kosten.