Houdt de sociale huur in Nijmegen!

GroenLinks wil dat het aantal sociale huurwoningen in Nijmegen op peil blijft. Daarom wil de fractie dat woningbouwcorporaties de huurwoningen in onze stad zo minimale mogelijk slopen en verkopen. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “De vraag naar sociale huurwoningen in Nijmegen is groot, de wachtlijsten zijn aanzienlijk. Daarom moeten we in Nijmegen geen sociale huurwoningen slopen, maar renoveren. Corporaties moeten ook heel terughoudend zijn met het verkopen van sociale huurwoningen“.

Deze wensen van GroenLinks kwamen aan de orde bij het bespreken van de prestatieafspraken tussen huurders, gemeente en de zes Nijmeegse woningcorporaties. Een andere nadrukkelijke wens is dat woningcorporaties huurders snel en gemakkelijk toestemming geven wanneer zij hun woning willen verduurzamen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. Boekhorst: “Zonnepanelen liggen in de meeste gevallen op koopwoningen, terwijl huurders ook recht hebben op een lage energierekening. Daarom moeten we het hen zo gemakkelijk mogelijk maken.” Een aanvullend idee van onze fractie is dat tenminste één corporatie daarom een zonnecoöperatie start, die de investeringen in duurzame energie verzorgt. Al deze voorstellen van GroenLinks konden rekenen op steun van een meerderheid van de gemeenteraad. De definitieve prestatieafspraken met de corporaties moeten voor 15 december vastgesteld zijn. Op dat moment weten we wat woningbouwcorporaties doen, bijvoorbeeld hoeveel sociale woningbouw er wordt gebouwd of behouden en hoe huizen duurzamer gemaakt kunnen worden.