Meer groen in Dukenburg

Al 50 jaar de groenste

In Dukenburg hoef je nooit lang te zoeken naar een parkje en sta je zo naast een vijver. Op plaatsen verspreid over de wijk kunnen planten en bomen welig tieren, zoals in het Uilenbosje, de Wolleweide en bij het Grand Canal. Dit zijn meteen zeer geschikte schuilplekken voor allerlei dieren. Denk bijvoorbeeld aan alle verschillende (water)vogels, knaagdieren, vleermuizen en insecten die je daar kunt tegenkomen.

Bij een groene omgeving hoort ook rust, en die is niet altijd makkelijk te vinden in stadswijken. Daarom heeft GroenLinks er al eerder voor gezorgd dat het Nijmeegse deel van de A73, die naast Dukenburg ligt, fluisterasfalt kreeg. Dit blokkeerde het grootste gedeelte van de geluidsoverlast die inwoners dankzij de weg ondervonden. Dat nu ook het Heumense gedeelte van de A73 met fluisterasfalt bekleed wordt, vinden wij niet meer dan terecht. Rust doet immers nog meer recht aan de groene omgeving die bij Dukenburg hoort.