STIPS & Sociale wijkteams

Stip: vragen staat vrij

GroenLinks vindt het belangrijk dat de weg naar informatie, ondersteuning en zorg makkelijk te vinden is voor iedereen. Daarom zijn we blij met de ontwikkeling van "Stips" en de Sociale Wijkteams in de stad.

In het Sociaal Wijkteam werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen in de wijk, zodat ondersteuning altijd dichtbij is. Je kunt bij een Sociaal Wijkteam terecht met vragen over ziekte en beperking, zelfstandig wonen en voorzieningen. Met een keukentafelgesprek brengen de leden van het Sociaal Wijkteam de problemen in kaart. 

De Stips zijn er voor informatie en advies: van hulp bij het invullen van formulieren, informatie over vrijwilligerswerk en opvoedingsadvies tot waar je hulp kunt krijgen in crisissituaties. Op voorstel van onze GroenLinks-wethouder Bert Frings is er dit jaar extra geld voor de Stips beschikbaar gekomen.

De Stips zijn er ook voor ontmoeting en verbinding met buurtbewoners, bijvoorbeeld als je net nieuw bent in de wijk en buurtbewoners wilt leren kennen.

Weten waar er een Sociaal Wijkteam of Stip in jouw buurt actief is? Kijk op: www.stipnijmegen.nl