Dorpensingel

september 2017

Oplossing verkeersproblemen Lent stapje dichterbij

Enkele maanden geleden hebben bewoners van Lent en Ressen een plan gelanceerd waarin gepleit wordt voor een Dorpensingel light. GroenLinks is er blij mee dat het bewoners daarmee is gelukt om een impasse te doorbreken. Het plan geeft de wethouder een prachtige aanleiding om het gesprek met de provincie en de gemeente Lingewaard te heropenen. Zij wordt daarbij gesteund door de Nijmeegse gemeenteraad, ook door de fractie van GroenLinks. Toch heeft de fractie tegen een motie over dit onderwerp gestemd. Hoe zit dat?

 

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli lag de veelbesproken motie genaamd 'Nijmegen en Lingewaard kiezen samen voor een optimale Dorpensingel' op tafel. In deze motie wordt feitelijk gezegd dat de Dorpensingel er definitief komt. Aangezien dat een toezegging is die ook in 2011 is gedaan en daarna tot veel frustratie heeft geleid vindt GroenLinks dat deze toezegging nog iets te voorbarig is.Wij hadden liever gezien dat in de motie de nadruk gelegd wordt op het snel afwaarderen van de Vossenpels en onderzoeken van de optie Dorpensingel light. Het belangrijkste is immers dat - los van enige discussie over de singel - er direct maatregelen worden getroffen tegen sluipverkeer door Lent: GroenLinks wil meteen beginnen met het invoeren van een 30 km/u regime en bij voorkeur een knip zodat er geen sluipverkeer van buiten Lent kan komen. Ondanks aandringen van GroenLinks is de tekst niet aangepast, waardoor de partij voor een dilemma werd gesteld. Na lang wikken en wegen heeft GroenLinks niet ingestemd. In een stemverklaring heeft Bram Friesen een toelichting gegeven.

Het college gaat nu aan de slag met het onderzoek en bekijkt daarnaast hoe de Vossenpels spoedig afgewaardeerd kan worden. In dit ingewikkelde schaakspel is het college nu dus weer aan zet.

Ook GroenLinks gaat voor de best mogelijke oplossing. Binnenkort zal blijken of de Dorpensingel light (in combinatie met het 'totaalpakket' uit het bewonersplan) de beste oplossing is. Op dat moment zal de raad oordelen over het plan dat het college, hopelijk samen met de provincie en de gemeente Lingewaard, indient. GroenLinks hoopt dat dan echt de kurk van de fles kan.