GroenLinks stelt vragen om etnisch profileren bij de politie te stoppen

GroenLinks maakt zich veel zorgen over de signalen die binnenkomen over etnisch profileren bij de politie. Bij etnisch profileren worden minderheden buitenproportioneel gecontroleerd. Politieagenten doen dat bewust of onbewust, maar feit is dat het een vorm is van discriminatie, die indruist tegen basale mensenrechten.  GroenLinks wil van de burgemeester weten wat het politiebeleid hieromtrent in Nijmegen is.

 

Afgelopen week kwam in het nieuws dat rapper Typhoon in Zwolle staande werd gehouden omdat "een donkere man in zo'n dure auto" verdacht was. Helaas is dit geen eenmalig incident, maar iets dat vaker voorkomt.

GroenLinks Fractielid Marieke Smit:  “Het staande houden van mensen vanwege hun etniciteit of uiterlijk is een ernstige vorm van discriminatie en uitsluiting. Het stigmatiseert en draagt niet bij aan de opsporing van misdaad. We vragen daarom hoe het is gesteld met de situatie in Nijmegen en of het college bereid is om stopformulieren in te voeren.”

In o.a. Spanje en Groot Brittannië zijn er verschillende proeven met stopformulieren gedaan, waarbij agenten hun motivatie van aanhouding moet invullen. De resultaten hiervan zijn zeer positief [1]. Er worden minder personen aangehouden en het “vangpercentage” van criminele activiteiten is significant gestegen.

GroenLinks wil graag weten of er Nijmegenaren zijn die zelf ervaring hebben met deze vorm van discriminatie. Wil je hier iets over kwijt? Mail ons via fractie@groenlinks.nijmegen.nl

Vragen: 

1. Zijn er gevallen of cijfers bekend over etnisch profileren in Nijmegen? Zo niet, kan daar onderzoek naar worden gedaan? 

2.  Is er bij de politie in Nijmegen beleid rondom etnisch profileren? Wat zijn de effecten daarvan? En zo nee, waarom niet?

3.  Is de burgemeester bereid om, in samenwerking met de politie, zogenaamde stopformulieren in te voeren, om politieagenten bewuster te maken van waarom ze bepaalde mensen aanhouden? 

 

 

 

[1] Bron: Memo Amnesty International https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/amnesty_international_...