Historische tuin gered

De Waalsprong ontwikkelt zich steeds verder. In de raad bespraken we het ambitiedocument voor de nieuwe wijk Hof van Holland, het nieuwe centrum in Nijmegen-noord. De ambitie is in goed overleg tot stand gekomen met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars. Het resultaat: een stedelijke wijk met veel groen en een mooi groen lint als ruggengraat. GroenLinks isĀ  dan ook zeer te spreken over het plan.

In al dat groen ontbrak echter een goed plan voor de historische tuin De Warmoes, die middenin het gebied ligt. Raadslid Pepijn Oomen sprak daarop met het bestuur van de tuin. Volgens GroenLinks moet de tuin op de huidige plaats blijven en daarbij voldoende groene ruimte behouden. Onze motie werd raadsbreed aanvaard. Oomen: "De Warmoes blijft zo de groene spil in de wijk en zal een oase vormen in de nieuwe stad!"