GroenLinks vraagt om spoedig opknappen seinhuis in de Spoorkuil

Al jarenlang staat het seinhuis in de Spoorkuil leeg. Samen met het bewonersoverleg Bottendaal hebben NS en de gemeente een prijsvraag uitgeschreven om het seinhuis te gebruiken. Ondanks de vele positieve reacties, lijkt de tijdelijke invulling van dit karakteristieke huisje in de groene spoorkuil van de baan.[1] De fractie van GroenLinks betreurt dat er na jaren van praten nog steeds niets gebeurt. Daarom vraagt ze het college woensdag uitleg hierover.

 

 

 

 

GroenLinks-Raadslid Noël Vergunst: ‘dit is een bijzonder gebouw op een bijzondere locatie. Het zou prachtig zijn om het op te knappen en in gebruik te nemen. Dat willen de buurtbewoners, SLAK en eerder ook de gemeente. We willen onder meer weten hoever het staat met onze eerdere motie voor een groene Spoorkuil. Ook willen we horen of de gemeente nog steeds wil meewerken aan het opknappen en in gebruik nemen van het seinhuisje.’

De vragen:

1)      Bent u op de hoogte dat het tijdelijk gebruik van het seinhuis voorlopig stopgezet is? En wat is daarvan de reden? Heeft het te maken met plannen van NS om eigendom in het gebied te verkopen?

2)      Hoe verhoudt zich dit tot de motie die de raad op 15 oktober 2014 heeft genomen (“We rangeren alleen de goede kant op” van raadslid Jos Reinhoudt), waarin gevraagd wordt om een integrale ontwikkeling van de Spoorkuil inclusief het seinhuis? In hoeverre bent u van mening dat u deze motie heeft uitgevoerd?

3)      Hoe kunt u ervoor zorgen dat het seinhuis alsnog op korte termijn opgeknapt en gebruikt kan worden?

4)      Bent u nog steeds van plan om in ieder geval tot en met 2018 niet mee te werken aan een andere (definitieve) bestemming van dit gebied en het gebied dus groen te houden?

 

[1] http://www.bottendaal.nl/193-in-actie-voor-groene-spoorkuil-steun-de-petitie