Pleidooi voor behoud historische tuin Lent

Op de politieke avond van 30 maart besprak de raad de toekomstplannen voor Hof van Holland, het gebied ten westen van station Nijmegen-Lent. GroenLinks had veel complimenten voor dit nieuwe, groene centrum van Nijmegen-noord dat dankzij uitgebreide bewoners-, ondernemers-, raads- en ontwikkelaarsparticipatie tot stand is gekomen. 

Er was nog één duidelijk verbeterpunt: er is te weinig ruimte voor de historische tuin. Raadslid Pepijn Oomen kondigde hierop een motie aan. 

De gebruikers van de historische tuin De Warmoes, een prachtig voorbeeld van historiserende stadslandbouw, hielden warme pleidooien voor de tuin die in de verdringing lijkt te komen in het ambitiedocument. Oomen zag ruimte door het schrappen van enkele gebouwen en die elders in het plangebied te realiseren: "de tuin kan zo behouden blijven en blijvend het unieke groene karakter van Nijmegen-noord benadrukken."