Geld terug van het slachthuis, begeleid werknemers naar nieuwe baan.

De gemeente heeft tien jaar geleden besloten om een industriegebied om te vormen tot een woonwijk (Waalfront). Diverse bedrijven zijn hiervoor uitgekocht, zoals Honig (Heinz). Het bereiken van een overeenkomst met het slachthuis van de firma Hilckmann ging moeizaam. 

Maar een woonwijk ontwikkelen met een slachthuis in het midden is lastig. Bovendien wilde de gemeente de werkgelegenheid behouden voor de regio.

Ons was voorgespiegeld dat de werkgelegenheid verdubbeld zou worden naar 930 banen. Samenwerking met andere bedrijven zou nog eens 1200 extra banen opleveren. Daarom werd een deal gemaakt die verplaatsing naar Haps mogelijk maakte met steun van de gemeente, provincies Gelderland en Brabant en Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en ING. De gemeenteraad heeft vooral aangedrongen op garanties voor behoud van werkgelegenheid. Die zijn ook vastgelegd in de overeenkomst met Hilckmann. Ook de tegenprestatie (verhuizing en voortzetting van het bedrijf in Haps) is contractueel vastgelegd.

Volgens gemeenteraadslid Noël Vergunst is de conclusie simpel: “De gemeente heeft de zaken contractueel goed geregeld, maar het slachthuis heeft zich niet aan de afspraken gehouden.” De gemeente eist nu geld terug van Hilckmann. Helaas is nog onduidelijk of dat gaat lukken en hoe lang de procedures gaan duren.

De komende tijd gaat onze zorg uit naar de mensen die hun baan verliezen. Ze hebben goede ondersteuning en begeleiding nodig naar nieuw werk. Het college heeft toegezegd om hier mee aan de slag te gaan.